خانوادگی

6 Nimmt

6 Nimmt

بازی فکری نیمت 6 Nimmt

کارت‌های آغازین، بر روی میز چیده می‌شوند؛ این کارت‌ها، آغازگرِ ردیف‌هایی هستند که بازیکنان باید ادامه داده و کامل کنند… بازیکنان، هرکدام یک کارت را انتخاب کرده و سپس همگی سعی می‌کنند کارت انتخابی خود را در یکی‌از ردیف‌ها جای دهند… اگر کارت انتخاب شده‌ی بازیکن، جایی در یکی‌از ردیف‌ها نیابد، امتیازات منفی خطرناکی در انتظار او خواهد بود…

* گونه و گروه بازی: خانوادگی / کارتی * امتیاز: 9/6 از 10 *رتبه: 118 (بازی‌های خانوادگی)
* سطح پیچیدگی: ‌ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 10 بازیکن، 8 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 45 دقیقه
* مکانیزم‌ها: مدیریت کارت‌ها / انتخاب عملیات هم‌زمان

6 Nimmt

6 Nimmt

سازنده بازی فکری: آمیگو (Amigo)

دیدگاهتان را بنویسید