قتل / رمز و راز

اگر Cuphead یک بازی رومیزی بود… Wilson Wolfe

در مقاله پیشین در مورد بازی «واقعیت بدیل» (ARG / Alternate Reality Game) «ماجرای مرموز ویلسون ولف» صحبت کردیم و گفتیم ک...

ادامه مطلب