استنتاج | استنباط | نتیجه گیری

شب مافیا

مافیا

مافیا یک بازی گروهی است که نبرد بین یک اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه‌سازی می‌کند. بازیکنان به‌طور مخفیانه تعیین ...

ادامه مطلب