Agricola

Agricola

یکی‌از بهترین بازی‌های استراتژی با محوریت کشاورزی، دام‌پروری و اقتصاد…در «اگریکولا» شما نقش کشاورزی را بازی می‌کنید که با همسرش در یک کلبه‌ی چوبی زندگی می‌کند

ادامه مطلب