Agricola

Agricola

یکی‌از بهترین بازی‌های استراتژی با محوریت کشاورزی، دام‌پروری و اقتصاد…در «اگریکولا» شما نقش کشاورزی را بازی می‌کنید که با همسرش در یک کلبه‌ی چوبی زندگی می‌کند

ادامه مطلب

stone age

stone age

بازیکنان، در نقش “انسان‌های عصر حجر” و به‌عنوان “شکارچی”، “کشاورز”، “جمع‌آوری‌کننده” و “ابزارساز” تلاش می‌کنند تا بهترین شرایط زندگی را در دورانی به‌سختیِ سنگ، برای خود مهیا کنند

ادامه مطلب