اجزاء کلکسیونی / کلکسیون / کلکسیونری

Alhambra

Alhambra

“قرناطه” (گرانادا)، سال 1278: در دامنه‌ی کوهستان “سیه‌را نوادا”، یکی‌از شکوهمندترین پروژه‌های ساختمانی قرون وسطای اسپانیا آغاز- به کار می‌کند

ادامه مطلب

stone age

stone age

بازیکنان، در نقش “انسان‌های عصر حجر” و به‌عنوان “شکارچی”، “کشاورز”، “جمع‌آوری‌کننده” و “ابزارساز” تلاش می‌کنند تا بهترین شرایط زندگی را در دورانی به‌سختیِ سنگ، برای خود مهیا کنند

ادامه مطلب