باستانی

Alhambra

Alhambra

“قرناطه” (گرانادا)، سال 1278: در دامنه‌ی کوهستان “سیه‌را نوادا”، یکی‌از شکوهمندترین پروژه‌های ساختمانی قرون وسطای اسپانیا آغاز- به کار می‌کند

ادامه مطلب