تاس, تمدن, دسته بندی نشده, کشاورزی, کلکسیون | کلکسیونری | کلکسیونی, ما قبل تاریخ | عصر حجر, معرفی بردگیم | بوردگیم

stone age

stone age

بردگیم (عصر حجر) Stone Age

بازیکنان، در نقش “انسان‌های عصر حجر” و به‌عنوان “شکارچی”، “کشاورز”، “جمع‌آوری‌کننده” و “ابزارساز” تلاش می‌کنند تا بهترین شرایط زندگی را در دورانی به‌سختیِ سنگ، برای خود مهیا کنند… آن‌ها پس‌از جمع‌آوری مواد اولیه‌ی خوراکی و ساختمانی، وارد تجارت شده و دهکده‌ها را گسترش می‌دهند… و بدین‌شکل، به سطوحی تازه از تمدن دست می‌یابند…

 

 

stone age board game dice

تعداد بازیکنان : 4-2

زمان بازی : 90-60

رده سنی : 10+

طراح بازی : Bernd Brunnhofer  

طراح هنری : Michael Menzel

سال انتشار :2008

stone age game board

* گونه و گروه بازی: خانوادگی / استراتژی / تاسی / پیشا تاریخی * امتیاز: 6/7 از 10 * رتبه: 6 (بازی‌های خانوادگی) و 57 (بازی‌های استراتژی)
* سطح پیچیدگی: ‌تقریباً ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن، 10 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 60 تا 90 دقیقه
* مکانیزم‌ها: پرتاب تاس / جمع‌آوری مجموعه / گُماشتنِ کارگر (جای‌گذاری آدمک در صفحه)

stone age cards بردگیم

* جوایز و افتخارات بین‌المللی:
– 2010 Ludoteca Ideale Official Selection / – 2009 Vuoden Peli Adult Game of the Year Nominee / – 2009 Nederlandse Spellenprijs Nominee
– 2009 JoTa Best Family Board Game Critic Award / – 2009 JoTa Best Family Board Game Audience Award / – 2009 Hra roku Nominee
– 2009 Golden Geek Best Family Board Game Nominee / – 2009 Games Magazine Best New Family Strategy Game Winner

جمع آوری و ترجمه : باشگاه بردگیمی ها

برای خرید بردگیم Stone Age اینجا کلیک کنید.