تعادلی

Riff Raff

Riff Raff

«بازی فکری مدل Riff Raff» بهترین بازی 2013 و برنده‌ی  جایزه‌ی «بازی خوب» از کمیته ی عالی بازی و اسباب بازی آلمان است. در این بازی مهم‌ترین رکن حفظ تعادل است. ناخدا تمام محموله اش را در قسمت های مختلف  کشتی مخفی کرده تا دست دزدان دریایی به آن نرسد. اما بعضی از ملوانان این اسباب بازی نمی توانند تعادل خود را حفظ کنند. تا این که بهترین ملوان  می تواند بار در حال سقوط در امواج دریا را بسیار سریع حفظ کند. اولین بازیکنی که در مدت‌زمان کمتر این هشت مرحله را طی کند، برنده است. ادامه‌ی بازی را می‌توانید با کمک دفترچه‌ی راهنمای موجود در آن انجام دهید. این بازی گروهی بین دو تا چهار نفر در مدت‌زمان 30 دقیقه انجام می‌شود. در ریف رَف 40 کارت بازی، 32 بخش مختلف کشتی و ده قطعه‌ی چوبی وجود دارد. این اسباب‌بازی برای کودکان بالای هشت سال طراحی ‌شده است و باید از دسترس کودکان زیر سه سال دور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید