میهمانی

Citadels

Citadels

در بازی رومیزی Citadels، بازیکنان در هر راند یکی از کاراکتر های بازی را استخدام کرده و با استفاده از وی ثروتی به دست می آورند و یا سازه ای را با وی به وجود آورده یا سازه بازیکن دیگری را نابود می کنند. بازی زمانی به اتمام می رسد که بازیکنی توانسته باشد، هشتمین سازه خود را بسازد. در انتهای این دور، امتیاز همه بازیکن ها شمارده شده و بازیکنی با بیشترین امتیاز برنده می شود.

این بازی در واقع آخرین ویرایش از بازی Citadels است که در سال ۲۰۱۶ تجدید چاپ شده است. تعداد کاراکتر ها در این نسخه از ۸ به ۲۷ رسیده است. هم چنین تعداد کارت های سازه افزایش یافته است. ۱۰ عدد از کاراکتر های این نسخه در واقع از اکسپنشن Dark City اضافه شده است. ۳۰ عدد سازه جدید در این نسخه قرار دارد. هم چنین مهم ترین نکته در این نسخه وجود ۶ حالت بازی جدید ( ۶ چیدمان جدید ) که هر کدام از آن ها می تواند بازی را به شدت تکرار پذیر کند.

در بازی رومیزی Citadels در هر نوبت اتفاق های زیر می افتد:

– بازیکنان کارت کاراکتر خود را انتخاب می کنند.

– بین برداشتن سکه یا کارت سازه انتخاب می کنند.

– کارت های سازه ای که در دست خود دارند را می سازند.

– از قابلیت کاراکترهای خود استفاده می کنند. ( البته بعضی از کاراکتر در زمان دیگری قابلیت خود را انجام می دهند. )

بازی رومیزی Citadels بازی در سبک خانوادگی است که برای ۲ الی ۷ نفر طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید