خانوادگی

Dr Eureka

Dr Eureka

“دکتر یوریکا”، دانشمند بزرگ، آزمایش‌های متعددی را پیشِ‌روی شما قرار داده‌است: شما باید با ریختنِ مولکول‌های مختلف، از یک لوله‌ی آزمایش به لوله‌ی دیگر، بدون این‌که دست‌تان به خود مولکول‌ها (گوی‌های رنگی) بخورد، به فرمول‌های علمی مورد نظر او دست پیدا کنید. مولکول‌ها را سریع‌تر و دقیق‌تر از همه‌ی رقیبان در لوله‌ها جابه‌جا کنید تا ثابت شود که شما باهوش‌ترین دانشمندِ این آزمایشگاه هستید…

* گونه و گروه بازی: کودکانه / غیرنوبتی (Real-Time) / مهارتی – عملی (Action / Dexterity) / الگوسازی
* تعداد و سن بازیکنان: 1 تا 4 بازیکن، 6 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 10 دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید