خانوادگی

Bohnanza

Bohnanza

1997 ): نبرد نفسگیرِ “لوبیاکاران” بونانزا – نیومکزیکو و حومه! ) (Bohnanza) * بونانزا
بزرگترین مزارع لوبیا (و سایر سبزیجات و حبوبات) را پرورش دهید، بهترین محصولات را درو کنید و با فروش آنها، بیشترین سکّهها را بهدست بیاورید… انواع و اقسام قراردادها
و معاملات تجاري، مطلقاً آزاد!…
7 از 10 * رتبه: 64 (بازيهاي خانوادگی) / * گونه و گروه بازي: خانوادگی / کارتی / کشاورزي / معاملهاي * امتیاز: 1
* سطح پیچیدگی: تقریباً ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 7 بازیکن، 10 سال بهبالا * مدت زمان بازي: 45 دقیقه
* مکانیزمها: مدیریت کارتها / جمعآوري مجموعه / تجارت
* جوایز و افتخارات بینالمللی:
– 2007 Juego del Año Finalist / – 2005 Vuoden Peli Adult Game of the Year Nominee / – 2003 Nederlandse Spellenprijs Nominee
– 1997 Spiel des Jahres Recommended / – 1997 Meeples’ Choice Award / – 1997 Fairplay À la carte Winner

دیدگاهتان را بنویسید