اخبار دنیای بردگیم, تاریخی

Manchukuo

manchukuo board game

Manchukuo

شمال شرقی چین ، 1932: یک دولت جدید مردم خود را خلع سلاح کرده و مجلس را نابود کرده است.

در این دوران سخت ، شما یک معلم محترم و Sifu درشهر Manchukuoan هستید. تحت نظر پادگان اشغالگران هستید. باید مبارزه کنید تا شیوه زندگی خود را زنده نگه دارید ، دانش آموزان خود را راهنمایی کنید تا به جامعه خود کمک کنند. همچنین به طور پنهانی به تمرین هنرهای خود بپردازند. فقط یک مدرسه در این شرایط دشوار به عنوان برجسته ترین مدرسه انتخاب خواهد شد.

manchukuo gameplay

بردگیم Manchukuo یک بازی رومیزی با مکانیزم worker placement یا جایگذاری افراد است. روند بازی در راند های پیاپی انجام می شود. در این بردگیم هر دور شامل یک فاز روز است، که در آن به دانش آموزان خود وظایف مربوط به شهر می دهید. و یک فاز شب، دانش آموزان جدید جذب می کنید و به طور پنهانی به آنها آموزش می دهید.

 

فاز روز

مرحله روز کاملا مشابه بازی های دیگر با مکانیزم worker placement است. شما دانش آموزان را در مکانهای مختلف می گذارید و براساس تعداد دانش آموزانی که قرار داده اید، فعالیت مربوط با آن را انجام می دهید. بعضی فضاها به شما امکان می دهد تا منابعی مانند غذا، ابزار و سکه جمع کنید. فضاهای دیگری به شما امکان می دهد تا آن منابع را به جامعه آشفته خود برگردانید – با بازسازی یا کمک به خانواده های نیازمند.

در پایان مرحله روز، دانش آموزانی که به مکانهای مختلف روی بورد گذاشته اید تاثیر شما در منطقه را نشان می دهند. اگر بیشترین تأثیر را در یک منطقه داشته باشید، دانش آموزان خود را به محل اقامت آن منطقه منتقل می کنید. و دانش آموزان بقیه بازیکنان به مدارس خود بر می گردند.

فاز شب

تعداد و نوع دانش آموزانی که در طول شب به کار می برید بسیار مهم است. اگر تعداد کمی جذب کنید، نمی توانید در دور بعد فعالیت های زیادی انجام دهید. اگر تعداد بسیار زیادی جذب کنید، ممکن است توجه پادگان را به خود جلب کنید. که ممکن است منجر به وضع قوانین جدید برای به کار گیری دانش آموزانتان شود.

همچنین هنگامی که شما باهم تمرین می کنید،  تعداد و انواع دانش آموزان در مدرسه شما مشخص می کند که چگونه می توانید شاگردان خود را آموزش دهید. آنها چگونه پیشرفت می کنند. چه کسی می تواند پاداشهای بزرگی را برای اقدامات شما فراهم کند و چه کسی می تواند در نهایت به مقام استادی ارتقا یابد. اساتید جدید می توانند دانش آموزان را با خود به همراه داشته باشند تا مدارس خود را باز کنند و شهرت شما را بیشتر از گذشته گسترش دهند.

manchukuo in the box
manchukuo table game
manchukuo tablegame
manchukuo بازی
manchukuo pic

تعداد بازیکنان : 4-1 نفر

زمان بازی : 90-60 دقیقه

رده سنی : 14+

سال انتشار : 2020

طراح : Michael Mihealstick

طراح هنری :Mj Leong , Yoma

منتشر کننده : Penguin and Panda Productions

manchukuo game arts
manchukuo game art
manchukuo بوردگیم
بردگیم manchukuo

جمع آوری و ترجمه : باشگاه بردگیمی ها

دیدگاهتان را بنویسید