ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0
incredible-title
34هزار تومان
تخفیف
بازی-معمایی-پروفسور-ریچارد
بازی معمایی پروفسور ریچارد | PROFESSOR CHARLIE’S WORLD TOUR
۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
80هزار تومان
تخفیف
Big City 20th Anniversary Jumbo Edition!
Big City: 20th Anniversary Jumbo Edition!
۱۰,۸۹۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۱۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Azul Queen's Garden
Azul: Queen’s Garden
۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Tekhenu: Obelisk of the Sun
Tekhenu: Obelisk of the Sun
رنک کلی

382

رنک استراتژیک

190

۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
The Princes of Florence
The Princes of Florence
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
New Salem: Second Edition
New Salem: Second Edition
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
80هزار تومان
تخفیف
Marvel Crisis Protocol
Marvel: Crisis Protocol
۷,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۷,۱۸۴,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Ab durch die Mauer
Ab durch die Mauer | از وسط دیوار
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Vollpfosten
Vollpfosten | شیش ستون
۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۴,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
27هزار تومان
تخفیف
Voll verasselt
Voll verasselt | درهم و برهم
۱,۰۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
MIT MIST UND TÜCKE
MIT MIST UND TÜCKE | سوسک های ناقلا!
۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۲,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
27هزار تومان
تخفیف
Pechvogel
Pechvogel | کلاغ بد شانس
۱,۰۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Pipeline
Pipeline
۴,۵۰۷,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Escape Plan
Escape Plan
۹,۳۵۷,۰۰۰ تومان ۹,۲۸۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Pax Pamir (Second Edition)
Pax Pamir: Second Edition + Metal Coin
۶,۰۹۷,۰۰۰ تومان ۶,۰۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
4247هزار تومان
تخفیف
Marvel Champions The Card Game
Marvel Champions: The Card Game
۴,۲۴۷,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Roll for the Galaxy
Roll for the Galaxy
۳,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Black Angel
Black Angel
۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۸۷,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Sanctum
Sanctum
۴,۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴,۳۲۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
On Mars
On Mars
۹,۳۵۸,۰۰۰ تومان ۹,۲۸۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Ankh Gods of Egypt
Ankh: Gods of Egypt
۶,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
dice city
Dice City
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Court of the Dead: Mourners Call
Court of the Dead: Mourners Call
۶,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Teotihuacan City of Gods
Teotihuacan: City of Gods
۳,۶۰۳,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Prêt-à-Porter
Pret-a-Porter
۴,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۴,۰۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Concordia Venus
Concordia Venus
۵,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
80هزار تومان
تخفیف
monopoly cheaters
Monopoly: Cheaters Edition
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Foodies
Foodies
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Tapestry
Tapestry
۵,۹۷۳,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Paladins of the West Kingdom
Paladins of the West Kingdom
۳,۴۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۳,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Bosk
Bosk
۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
First Martians
First Martians: Adventures on the Red Planet
۴,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۱۷,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Gizmos
Gizmos
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
4028هزار تومان
تخفیف
Clans of Caledonia
Clans of Caledonia
۴,۰۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Euphoria Build a Better Dystopia
Euphoria: Build a Better Dystopia
۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان ۳,۹۷۳,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Century Eastern Wonders
Century: Eastern Wonders
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
54هزار تومان
تخفیف
Champions Of Midgard
Champions Of Midgard
۳,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۷۲,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Gunkimono
Gunkimono
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
2535هزار تومان
تخفیف
DC Comics Deck-Building Game
DC Comics Deck Building Game
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Azul Stained Glass of Sintra
Azul: Stained Glass of Sintra
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
51st State Master Set
51st State: Master Set
۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
80هزار تومان
تخفیف
The World of SMOG: Rise of Moloch
The World of SMOG: Rise of Moloch
۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان ۷,۱۳۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
80هزار تومان
تخفیف
Massive Darkness
Massive Darkness
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Altiplano
Altiplano
۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان ۳,۹۷۳,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
Concordia
Concordia
۳,۷۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Terra Mystica
Terra Mystica
۴,۹۷۳,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
68هزار تومان
تخفیف
Lost Cities
Lost Cities: The Board Game
۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
2809هزار تومان
تخفیف
Through the Desert
Through the Desert
۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
55هزار تومان
تخفیف
kemet
Kemet
۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
4411هزار تومان
تخفیف
Tash-Kalar: Arena of Legends
Tash-Kalar Arena of Legends + 3 Expansions
۴,۴۱۱,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
4042هزار تومان
تخفیف
اسکان-در-مریخ-terraforming-mars
Terraforming Mars | اسکان در مریخ
۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
69هزار تومان
تخفیف
هشدار-در-فضا-space-alert
Space Alert | هشدار در فضا
۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
4466هزار تومان
تخفیف
Village
دهکده | Village
۴,۴۶۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
incredible-title
34هزار تومان
تخفیف
بازی-معمایی-پروفسور-ریچارد
بازی معمایی پروفسور...
۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
80هزار تومان
تخفیف
Big City 20th Anniversary Jumbo Edition!
Big City: 20th...
۱۰,۸۹۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۱۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Azul Queen's Garden
Azul: Queen’s Garden
۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Tekhenu: Obelisk of the Sun
Tekhenu: Obelisk of...
رنک کلی

382

رنک استراتژیک

190

۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
The Princes of Florence
The Princes of...
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
New Salem: Second Edition
New Salem: Second...
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
80هزار تومان
تخفیف
Marvel Crisis Protocol
Marvel: Crisis Protocol
۷,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۷,۱۸۴,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Ab durch die Mauer
Ab durch die...
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Vollpfosten
Vollpfosten | شیش...
۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۴,۰۰۰ تومان
تمام شد
27هزار تومان
تخفیف
Voll verasselt
Voll verasselt |...
۱,۰۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
MIT MIST UND TÜCKE
MIT MIST UND...
۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۲,۰۰۰ تومان
تمام شد
27هزار تومان
تخفیف
Pechvogel
Pechvogel | کلاغ...
۱,۰۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
4453هزار تومان
تخفیف
Cooper Island
Cooper Island
۴,۴۵۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Pipeline
Pipeline
۴,۵۰۷,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Escape Plan
Escape Plan
۹,۳۵۷,۰۰۰ تومان ۹,۲۸۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Pax Pamir (Second Edition)
Pax Pamir: Second...
۶,۰۹۷,۰۰۰ تومان ۶,۰۲۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
4247هزار تومان
تخفیف
Marvel Champions The Card Game
Marvel Champions: The...
۴,۲۴۷,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Roll for the Galaxy
Roll for the...
۳,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Black Angel
Black Angel
۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۸۷,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Sanctum
Sanctum
۴,۳۹۸,۰۰۰ تومان ۴,۳۲۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
On Mars
On Mars
۹,۳۵۸,۰۰۰ تومان ۹,۲۸۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Ankh Gods of Egypt
Ankh: Gods of...
۶,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
dice city
Dice City
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Court of the Dead: Mourners Call
Court of the...
۶,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Teotihuacan City of Gods
Teotihuacan: City of...
۳,۶۰۳,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Prêt-à-Porter
Pret-a-Porter
۴,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۴,۰۲۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Concordia Venus
Concordia Venus
۵,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
80هزار تومان
تخفیف
monopoly cheaters
Monopoly: Cheaters Edition
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Foodies
Foodies
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Tapestry
Tapestry
۵,۹۷۳,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Paladins of the West Kingdom
Paladins of the...
۳,۴۱۱,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Bosk
Bosk
۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
First Martians
First Martians: Adventures...
۴,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۱۷,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Gizmos
Gizmos
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
4028هزار تومان
تخفیف
Clans of Caledonia
Clans of Caledonia
۴,۰۲۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Euphoria Build a Better Dystopia
Euphoria: Build a...
۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان ۳,۹۷۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Century Eastern Wonders
Century: Eastern Wonders
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
54هزار تومان
تخفیف
Champions Of Midgard
Champions Of Midgard
۳,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۷۲,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Gunkimono
Gunkimono
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
2535هزار تومان
تخفیف
DC Comics Deck-Building Game
DC Comics Deck...
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Azul Stained Glass of Sintra
Azul: Stained Glass...
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
51st State Master Set
51st State: Master...
۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
4545هزار تومان
تخفیف
Bruxelles 1893
۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
80هزار تومان
تخفیف
The World of SMOG: Rise of Moloch
The World of...
۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان ۷,۱۳۶,۰۰۰ تومان
تمام شد
80هزار تومان
تخفیف
Massive Darkness
Massive Darkness
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Altiplano
Altiplano
۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان ۳,۹۷۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
5069هزار تومان
تخفیف
near and far
Near and Far
۵,۰۶۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
Concordia
Concordia
۳,۷۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Terra Mystica
Terra Mystica
۴,۹۷۳,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
68هزار تومان
تخفیف
Lost Cities
Lost Cities: The...
۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
2863هزار تومان
تخفیف
Sagrada
Sagrada
۲,۸۶۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
5603هزار تومان
تخفیف
The Colonists
The Colonists
۵,۶۰۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
2809هزار تومان
تخفیف
Through the Desert
Through the Desert
۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
55هزار تومان
تخفیف
kemet
Kemet
۴,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
4411هزار تومان
تخفیف
Tash-Kalar: Arena of Legends
Tash-Kalar Arena of...
۴,۴۱۱,۰۰۰ تومان
تمام شد
4042هزار تومان
تخفیف
اسکان-در-مریخ-terraforming-mars
Terraforming Mars |...
۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان
تمام شد
69هزار تومان
تخفیف
هشدار-در-فضا-space-alert
Space Alert |...
۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۹,۰۰۰ تومان
تمام شد
4466هزار تومان
تخفیف
Village
دهکده | Village
۴,۴۶۶,۰۰۰ تومان
تمام شد