ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0
incredible-title
59هزار تومان
تخفیف
کونکوردیا
کونکوردیا | CONCORDIA
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳۱,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
338هزار تومان
تخفیف
بالماسکه شوم
بالماسکه شوم | THE GRIMM MASQUERADE
۳۳۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
65هزار تومان
تخفیف
پهلوانان امپراتوری غرب
پهلوانان امپراتوری غرب | PALADINS OF THE WEST KINGDOM
۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
13هزار تومان
تخفیف
قصه های کاغذی
قصه های کاغذی | PAPER TALES
۲۷۸,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
41هزار تومان
تخفیف
قرن دنیای جدید
قرن: دنیای جدید | Century: A new world
۴۳۶,۰۰۰ تومان ۳۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
448هزار تومان
تخفیف
جهان شگفت انگیز
جهان شگفت انگیز | It’s a wonderful world
۴۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
51هزار تومان
تخفیف
Tekhenu: Obelisk of the Sun
Tekhenu: Obelisk of the Sun
رنک کلی

382

رنک استراتژیک

190

۲,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۳,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
380هزار تومان
تخفیف
لندن
لندن | LONDON : نسخه ایرانی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
43هزار تومان
تخفیف
Gizmos
Gizmos
۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
43هزار تومان
تخفیف
Euphoria Build a Better Dystopia
Euphoria: Build a Better Dystopia
۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
43هزار تومان
تخفیف
Citadels
Citadels
۱,۰۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
20هزار تومان
تخفیف
آزول
آزول
۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۷۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
25هزار تومان
تخفیف
بازار 1295
بازار 1295
۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
80هزار تومان
تخفیف
Lost Cities
Lost Cities: The Board Game
۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
incredible-title
59هزار تومان
تخفیف
کونکوردیا
کونکوردیا | CONCORDIA
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳۱,۰۰۰ تومان
تمام شد
338هزار تومان
تخفیف
بالماسکه شوم
بالماسکه شوم |...
۳۳۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
65هزار تومان
تخفیف
پهلوانان امپراتوری غرب
پهلوانان امپراتوری غرب...
۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
13هزار تومان
تخفیف
قصه های کاغذی
قصه های کاغذی...
۲۷۸,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
41هزار تومان
تخفیف
قرن دنیای جدید
قرن: دنیای جدید...
۴۳۶,۰۰۰ تومان ۳۹۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
448هزار تومان
تخفیف
جهان شگفت انگیز
جهان شگفت انگیز...
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تمام شد
51هزار تومان
تخفیف
Tekhenu: Obelisk of the Sun
Tekhenu: Obelisk of...
رنک کلی

382

رنک استراتژیک

190

۲,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
380هزار تومان
تخفیف
لندن
لندن | LONDON...
۳۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
43هزار تومان
تخفیف
Gizmos
Gizmos
۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
43هزار تومان
تخفیف
Euphoria Build a Better Dystopia
Euphoria: Build a...
۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
43هزار تومان
تخفیف
Citadels
Citadels
۱,۰۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
20هزار تومان
تخفیف
آزول
آزول
۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۷۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
25هزار تومان
تخفیف
بازار 1295
بازار 1295
۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
85هزار تومان
تخفیف
Lost Cities
Lost Cities: The...
۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
تمام شد