انتزاعی, حافظه, فکری, معرفی بردگیم | بوردگیم

YINSH

YINSH

بازی فکری یینش (Yinsh)

هر بازیکن، بازی را با پنج حلقه شروع می‌کند. هر حلقه‌ای که روی صفحه جابه‌جا می‌شود، یک نشانگر بر روی صفحه باقی می‌گذارد. یک طرف نشانگرها سفید و طرف دیگر آن‌ها سیاه است. هر بار که حلقه‌ای از روی نشانگر یا نشانگرهایی عبور کند، آن نشانگر یا نشانگرها چرخیده و تغییرِ رنگ می‌دهند. هر بازیکنی که بتواند پنج نشانگر هم‌رنگ را در یک خط پشت‌سرِهم ردیف کند، یکی‌از حلقه‌هایش را از بازی خارج می‌کند و اولین بازیکنی که بتواند سه حلقه‌اش را از بازی خارج کند، برنده‌ی بازی Yinsh است. با خروجِ هر حلقه از بازی، شما به بُرد نزدیک‌تر ولی در عین‌حال ضعیف‌تر می‌شوید…

* تعداد و سن بازیکنان: 2 کودک یا نوجوان، 10 سال به‌بالا / * مدت زمان بازی: ۳۰ تا ۶۰ دقیقه

* کارکرد و نکات آموزشی: افزایش قدرت برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری / افزایش تمرکز و حضور ذهن / افزایش ریسک‌پذیری

YINSH

YINSH

* جوایز بین‌المللی: بهترین بازی استراتژی دونفره سال 200۴ به‌انتخاب «International Gamers Award» / بهترین بازی سال ۲۰۰۴ به‌انتخاب «Mensa» /  بهترین بازی استراتژی انتزاعی سال ۲۰۰۵ بهانتخاب مجله‌ی «Games Magazine» و …..

این بازی فکری مخصوص کودکان و نوجوانان بوده واز بازیهای جدید مبز و بازی می باشد. خوشحال میشویم که نظرات خود را درباره این بازی به صورت آنلاین با ما درمیان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید