تماتیک

Zombie Dice

Zombie Dice

* زامبی دایس (Zombie Dice): بازیکنان، نقش “زامبی”ها را بازی می‌کنند! آن‌ها به‌دنبال خوردنِ مغز انسان‌ها هستند و می‌کوشند تا از شکار شدن به دست انسان‌ها در امان بمانند! 13 تاس مخصوص، قربانیانِ شما هستند! تاس بریزید و با اتکا به خوش‌شانسی‌تان، مغز شکار کنید اما مراقب باشید که پیش‌از شلیک تفنگ‌ها، دست از تاس ریختن بکشید! تاس «مغز» برای شما امتیاز می‌آورد، تاس «رد پا» به شما امکان می‌دهد دوباره تاس بریزید اما تاس «شلیک» بدجوری شما را به خطر می‌اندازد…
* گونه و گروه بازی: دورِهمی / تاسی / وحشت‌انگیز / طنزآمیز * امتیاز: 2/6 از 10
* سطح پیچیدگی: ‌تقریباً ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 بازیکن یا بیش‌تر…، 8 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 10 تا 20 دقیقه
* مکانیزم‌ها: پرتاب تاس / به شانسِ‌ت اعتماد کن!
* جوایز و افتخارات بین‌المللی:
– 2011 Golden Geek Best Party Board Game Nominee / – 2010 Origins Awards Best Family, Party or Children’s Game Winner
– 2010 Origins Awards Best Family, Party or Children’s Game Nominee / – 2010 Golden Geek Best Party Board Game Nominee

دیدگاهتان را بنویسید