تماتیک, خانوادگی

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes

221B Baker Street: The Master Detective Game

221B Baker Street نشانی لندن مشهورترین کارآگاه داستانی جهان ، شرلوک هولمز و همراهی اختصاصی وی ، دکتر واتسون است. در این بازی شما از 221B شروع می کنید و به خیابانها و کوچه های لندن می روید و سرنخ هایی را انتخاب می کنید و سعی می کنید جذاب ترین مواردی را که هولمز و واتسون تاکنون با آن روبرو شده اند ، حل کنید.

هر بازیکن نقش هولمز را بر عهده می گیرد و با دیگر بازیکنان مطابقت دارد تا مشخص کند چه کسی ماهرترین قدرت کسر را دارد. هر پرونده توسط كارت ارائه می شود كه دارای جرمی است كه در قالب داستان گفته می شود ، گزیده ای از مظنونین احتمالی و لیستی از مکان های درگیر در آن جرم. سرنخ ها در سراسر لندن پنهان شده اند ، یکی در هر یک از چهارده مکان. بازیکنان باید سرنخ هایی را از هر مکان جمع آوری کنند ، و آنها را در لیست های چک خود ذکر کردند و سعی می کنند پاسخ سوالات ذکر شده در کارت پرونده را پیدا کنند.

طبیعتاً ، صحنه جنایت غالباً سرنخ های مهمی را در بر می گیرد و یک کارآگاه محتاط همواره با همسایگان بررسی می کند. با این وجود ، تقریباً در هر نقطه شهر می توانید چیزهای حیاتی یاد بگیرید. اولین بازیکنی که پاسخ صحیح راز یا جنایتی خاص را پیدا کرده ، به 221B بازگشت و راه حل را اعلام کرد ، برنده است.

بازی اصلی 221B Baker Street Board در سال 1975 توسط نویسنده آمریکایی جی موریارتی (dba Antler Productions) ایجاد و توسط آن کپی رایت شد. نسخه برزیلی این بازی به اسکاتلند یارد معروف است ، نه اینکه با برنده Spiel des Jahres در سال 1983 اشتباه گرفته شود و همچنین اسکاتلند نامیده شود. حیاط.

221B Baker Street is the London address of the world’s most celebrated fictional detective, Sherlock Holmes, and his dedicated companion, Dr. Watson. In this game you start at 221B and travel through the streets and alleys of London picking up clues and attempting to solve the most intriguing cases Holmes and Watson have ever faced.

Each player assumes the role of Holmes and matches wits with the other players to determine who possesses the most skillful powers of deduction. Each case is represented by a card that features a crime told in story form, a selection of probable suspects and a list of locations involved in that crime. Clues are hidden throughout London, one in each of fourteen locations. Players must collect clues from each location, noting them down on their checklists as they attempt to find the answers to the questions listed on the case card.

Naturally, the crime scene will often contain vital clues, and a prudent detective always checks with the neighbors. Still, you can learn something vital almost anywhere in town. The first player to figure out the correct answers to a particular mystery or crime, return to 221B and announce the solution, is the winner.

The original 221B Baker Street Board game was created and copyrighted by American writer Jay Moriarty (dba Antler Productions) in 1975. The Brazilian version of this game is known as Scotland Yard, not to be confused with the 1983 Spiel des Jahres winner also called Scotland Yard.

دیدگاهتان را بنویسید