کودک

Zimbbos

Zimbbos

زیمبوس (Zimbbos)

 

هِرَمِ فیل‌های رنگین‌کمان!

خلاقیت و حسّ تعادل خود را به‌کار بگیرید تا بتوانید “فیل‌العاده‌ترین” هِرَمِ ممکن را تشکیل دهید! البته حیوانات دیگری نیز در این بازی حضور دارند…

تاس بیندازید و طبق دستورِ تاس، هر بار، تعدادیاز فیل‌ها را به هِرَم اضافه کنید! بازیکنی که به‌شکلی موفقیت‌آمیز آخرین فیل را بر هِرَم سوار کند، برنده‌ی بازی خواهد بود…

امّا حسابی مراقب باشید! اگر باعث فرو ریختنِ هِرَم شوید… بگذریم!! بهتر است باعث فرو ریختنِ هِرَم نشوید!!

 

* گونه و گروه بازی: کودکانه / مهارتی – عملی (Action / Dexterity)

* تعداد و سن بازیکنان: 1 تا 4 بازیکن، 3 سال به‌بالا

* مدت زمان بازی: 10 دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید