خانوادگی, کودک

Magic Labyrinth

Magic Labyrinth

بازی فکری لابیرنت جادویی (هزارتوی جادویی) The Magic Labyrinth

در دو اندازه‌ی متفاوت: جعبه‌ی بزرگ و جعبه‌ی کوچک فلزی – با طراحی کم‌نظیر…
“جادوآموزان جوان”، شاگردان تازه‌کارِ استاد بزرگ، برخی از اشیاء سحرآمیز را در “هزارتوی جادویی” گم کرده‌اند! آن‌ها باید پیش‌از آن‌که استاد متوجه چیزی بشود، اشیاء گم‌شده را پیدا کنند… اما “هزارتوی جادویی” با “دیواره‌های نامریی” تله‌گذاری شده‌است و این، کارِ جادوآموزان جوان را بسیار سخت و دشوار می‌کند! تنها چیزی که در این تلاش سخت (بجُز کمی شانس!) به آن‌ها کمک می‌کند، “حافظه”ی آن‌هاست: آن‌ها باید پس‌از برخورد با دیواره‌های نامریی، جای آن‌ها را به خاطر بسپارند تا دیگر با آن‌ها برخورد نکنند! زیرا هر بار برخورد با یک دیواره‌ی نامریی، یعنی پنبه شدنِ هرچه که بازیکن رشته‌است…
* گونه و گروه بازی: بازی کودکانه / خانوادگی / فانتزی / حافظه‌ای * امتیاز: 9/6 از 10
* سطح پیچیدگی: ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن، 5 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 15 تا دقیقه
* مکانیزم‌ها: پرتاب تاس / حافظه / حرکت شبکه‌ای

Magic Labyrinth

Magic Labyrinth

دیدگاهتان را بنویسید