خانوادگی

Fuse

Fuse

متجاوزان راه خود را به کشتی شما رسانده اند ، و هدف آنها نابودی کامل است! بیش از بیست بمب در هواپیما شناسایی شده و شمارش معکوس آغاز شده است. از تیم نخبگان انفجار بمب شما (BDT) خواسته شده است تا تهدید را خنثی کند. آیا تیم شما آنچه را که لازم است از طریق پیچیدگی های بمب ها کار کند و همه آنها را به موقع خنثی کند ، انجام داده است؟

 

FUSE یک بازی تعاونی در زمان واقعی است که از 25 تاس و 65 کارت استفاده می کند. هر بازی بر روی یک تایمر ده دقیقه ای تنظیم شده است و بازیکنان باید در آن ده دقیقه با هم کار کنند تا همه بمب ها را خنثی کنند. هر بمب توسط یک کارت نشان داده شده است که برای خنثی کردن آن نیاز به ترکیب خاصی از تاس دارد. یک بازیکن تعدادی تاس برابر با تعداد بازیکنان را از یک کیسه بیرون می کشد و آنها را رول می کند. بازیکنان سپس باید تصمیم بگیرند که چه کسی تاس را بدست می آورد ، اما هر بازیکن باید یک و تنها یک نفر را به دست آورد.

 

این یک کار ساده است: پتانسیل تاس های خود را در بین بازیکنان به حداکثر برسانید. مشکل این است که شما فقط ده دقیقه فرصت دارید و بیش از بیست بمب در کشتی شما وجود دارد. شما وقت ندارید تا از هر گزینه ای فکر کنید. شما به سختی وقت آن را دارید که با مادر بزرگ فریاد بزنید ، زیرا او برای آن چیزی که به رنگ قرمز نیاز دارید رسیده است. این بازی طی ده دقیقه خود نابود خواهد شد …

 

دیدگاهتان را بنویسید