خانوادگی

Cacao

Cacao

Cacao یک بازی کاشی کاری است که بازیکنان را در دنیای عجیب و غریب “میوه خدایان” غوطه وری می کند. به عنوان رئیس قبیله خود ، باید مردم خود را از طریق کشت و تجارت کاکائو به سعادت رهنمون شوید – و برای انجام این کار ، باید آنها را به بهترین شکل ممکن کار کنید.

 

در بازی ، هر بازیکن دارای یک عرشه جداگانه کاشی کارگر مربع است که تعداد کارگران در هر طرف کاشی از کاشی تا کاشی متفاوت است. زمین بازی فقط با دو کاشی جنگل شروع می شود: یک زمین کاکائو و یک بازار کوچک. دو کاشی جنگل رو به بالا قرار داده شده است ، و کاشی های جنگلی باقیمانده به عنوان شمع قرعه کشی جمع شده اند.

 

به نوبه خود بازیکن ، او یکی از کاشی های کارگر خود را روی صفحه مجاور یک یا چند کاشی جنگل که در حال بازی است قرار می دهد ، سپس (اگر دو کاشی کارگر در کنار یک فضای خالی قرار دارند) یکی از کاشی های جنگل را به قسمت بازی اضافه می کند. این فضا سپس کارگران او مشغول کار هستند و نتایج تلاش خود را تحویل می گیرند: اگر کارگران را در کنار یک مزرعه کاکائو قرار دهید ، برای هر کارگر یک یا دو نشانگر کاکائو دریافت می کنید. اگر آنها در کنار بازار هستند ، می توانید یک نشانگر کاکائو را برای هر کارگر با قیمت ذکر شده بفروشید. اگر در کنار چاه هستید ، آب دریافت می کنید. اگر در کنار یک معبد باشید ، آنها تا آخر بازی ایستاده و به نظر می رسند. و غیره سپس او دست خود را از عرشه شخصی خود گرفته تا سه کاشی کارگر دوباره پر می کند.

 

هنگامی که همه بازیکنان از تمام کاشی های کارگر خود استفاده کرده اند ، بازی به پایان می رسد. بازیکنان بر اساس آبرسانی خود امتیاز کسب می کنند (یا از دست می دهند) ، و هر پاداش معبد هر کدام از بازیکنان بیشترین کارگران را به آن اعزام می کنند. در پایان ، هر کس بیشترین طلا را کسب کرده باشد.

Niagara is set in the not particularly safe world of rushing waterfalls. In the late 18th Century, the Shawnee and Iroquois Indians pointed white Desperadoes, Mercenaries and Adventurers in the direction of hidden caches of valuable jewels, in the hopes of turning them against one another and away from their territorial expansion ambitions. Players play as some of those Adventurers.

The first player to be able to claim ownership of five jewels is the winner. But the chase after the riches has some snags. The speed of the river is always changing, since the speed depends on the decisions of the players and the changeable weather. And once a canoe goes over the falls, it’s a hefty investment to replace it. And there are also the Desperadoes to contend with, who aren’t above trying to plunder the riches from Adventurers returning home. Niagara is distinguished by an innovative movement mechanic as well as a beautiful three-dimensional rendering of the waterfall setting.

Expanded by:

Niagara: Diamond Joe

Niagara: The Spirits of Niagara

دیدگاهتان را بنویسید