خانوادگی

Black Fleet

Black Fleet

Black Fleet

بازی فکری کشتی سیاه

رتبه کلی: ۶۴۱
رتبه بازی خانوادگی: ۱۳۳
تعداد نفرات: ۳-۴ نفر، بهترین تعداد نفرات:  ۴نفر
مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه
سن بازی: +۱۴سال
درجه سختی بازی: ۱.۹۵/۵

دزدان دریایی، بازرگانان و حتی کاپیتان فرصت طلب یک کشتی جنگی، به دنبال فرصت و اقتدار بر روی دریاهای کارائیب هستند.
در بردگیم استراتژیک؛ کشتی سیاه؛ شما فرمانده‌ی سه کشتی متفاوت خواهید بود: کشتی بازرگانی شما، با حمل بار از بندری به بندر دیگر پول به‌دست می‌آورد، کشتی دزدان دریایی شما، با حمله و دزدیدن کالاها از کشتی بازرگانان و فروختن آنها در جزیره‌ها برای شما سودآوری دارد وکشتی جنگی شما، با غرق کردن کشتی دزدان دریایی به کمک شما خواهد آمد.
اگر هزینه کنید می‌توانید با استفاده از کارت‌های پیشرفت قدرت و توانایی کشتی‌هایتان را ارتقا بخشید.
در برداشتن کارت‌های بخت و ترکیبی از دیگران پیشی بگیرید، سریعتر پول در بیاورید تا دختر پادشاه را آزاد کنید و برنده نهایی بازی شوید.دیدگاهتان را بنویسید