بردگیمیها

تلفن : 021-26130635

09122265174

دفتر مرکزی : فرمانیه، خیابان ثروتی، پلاک 12

دفتر فروش : بلوار اردستانی، مجتمع خرازی (فقط با هماهنگی قبلی)