ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Dead Man’s Draw

۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

  • 2–4 Players
  • 15 Min
    Playing Time
  • Age: 13+
  • Weight: 1.33 / 5

Dead Man’s Draw یک بازی کارتی ساده و استراتژیک با ریسک و پاداش برای 2 تا 4 بازیکن است. بازیکنان به نوبت کارت می کشند و توانایی های ویژه خود را ترکیب می کنند تا بیشترین غارت را بدون ضربه زدن به تمام دستان خود به یغما ببرند.

هسته اصلی نوبت شما در Dead Man’s Draw همه چیز در تلنگر است: بیرون کشیدن کارت بالایی از روی عرشه و استفاده از توانایی ویژه آن. با این حال، تا زمانی که نگویید نوبت شما تمام نمی شود. می توانید تا زمانی که دوست دارید به کشیدن کارت ادامه دهید – تا زمانی که یک کارت از لباسی را که قبلا دیده اید بازی کنید، در این مرحله همه چیز را از دست می دهید. دانستن زمان توقف و «بانک کردن» کارت‌هایتان، بزرگ‌ترین تصمیمی است که در Dead Man’s Draw می‌گیرید، اما ترسو بودن بیش از حد به حریفان شجاع اجازه می‌دهد تا با چرخش‌های بزرگ‌تر و سودآورتر از شما عبور کنند.

توانایی‌های ویژه کارت‌ها کلید موفقیت در Dead Man’s Draw هستند و از یکدیگر ساخته می‌شوند. هر لباس در DMD تأثیری دارد که بازیکن می تواند وقتی کارتی از آن لباس را برگرداند آن را هدف قرار دهد.

لنگر – هر چیزی را که کشیده اید قبل از لنگر نگه دارید حتی اگر سینه کنید.

کانن – یک کارت را که حریف قبلا بانک کرده است را از بین ببرید.

صندوقچه – با بانکداری مستقیم به تعداد کارتهایی که در رودخانه وجود دارد، زمانی که صندوقچه را کنار می گذارید، حمل و نقل خود را دو برابر کنید – اما فقط در صورتی که یک کلید را نیز ذخیره کنید.

هوک – یکی از کارت‌های بانکی قبلی خود را بازی کنید.

کلید – ویژه سینه را فعال می کند.

کراکن – اوه نه! شما مجبور هستید حداقل دو کارت دیگر بکشید.

نقشه – سه کارت از شمع دور انداخته بکشید و یکی را بازی کنید.

پری دریایی – بدون توانایی، اما ارزش امتیاز بیشتری دارد (پری دریایی ها به جای 2-7، 4-9 شماره گذاری می شوند).

Oracle – قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید آن را بازی کنید، به کارت بعدی نگاه کنید.

شمشیر – کارت قبلی حریف را بدزدید و آن را بازی کنید.

بسیاری از این موارد به خوبی با هم کار می کنند، مانند استفاده از هوک برای بازی مجدد یک شمشیر از دست خود برای سرقت سینه حریف برای همراهی با کلید خود – با بازی کردن خوب و نه تنها از شانس قرعه کشی، امتیازات زیادی به دست می آورید.

به محض اینکه عرشه خالی شد، بازیکنان در مجموع ارزش بالاترین کارتی را که بانک کرده اند از هر لباس جمع می کنند. امتیاز بالا برنده است.

Dead Man’s Draw is a simple and strategic card game of risk and reward for 2 to 4 players. Players take turns drawing cards and combining their special abilities to plunder the most loot without busting their entire hands.

The core of your turn in Dead Man’s Draw is all in the flip: pulling the top card off the deck and using its special ability. Your turn isn’t over until you say it is, though. You can keep pulling cards as long as you like – until you play a card of a suit already seen, at which point you lose everything. Knowing when to stop and “bank” your cards is the biggest decision you make in Dead Man’s Draw, but being too timid lets braver opponents pass you up with bigger, more profitable turns.

The cards’ special abilities are key to success in Dead Man’s Draw, and they build off of each other. Each suit in DMD has an effect that the player can target when they flip a card of that suit.

Anchor – Keep everything you drew before the Anchor even if you bust.

Cannon – Destroy one card an opponent has previously banked.

Chest – Double your haul by banking as many cards directly from the discard pile as are in the river when you bank the Chest – but only if you also bank a Key.

Hook – Play one of your previously banked cards.

Key – Enables the Chest special.

Kraken – Oh no! You’re forced to draw at least two more cards.

Map – Draw three cards from the discard pile and play one.

Mermaid – No ability, but worth more points (Mermaids are numbered 4-9 instead of 2-7).

Oracle – Look at the next card before deciding if you want to play it.

Sword – Steal an opponent’s previously banked card and play it.

Many of these work well together, like using a Hook to re-play a Sword from your hand to steal an opponent’s Chest to go with your Key – racking up huge points by playing abilities well and not solely through the luck of the draw.

As soon as the deck is depleted, players total up the value of the highest card they’ve banked from each suit. High score wins.