ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

تعداد بازیکنها: 2 تا 6 نفر * ردهي سنّی: 7 سال به بالا * مدت بازي: 30 دقیقه
* داستان و هدف بازي: مرغها و خروسها، غازها و اردكها، مرغابیها و بوقلمونها، همه و همه میخواهند بهترین غذاهاي موجود در 6 مزرعهي مختلف را به دست
آورده و دلی از عزا در آورند… اما مراقب باشید چون روباهها هم دقیقاً در همین شرایط به سر میبرند!!
* ویژگیها: جذاب براي همهي ردههاي سنّی * پرهیجان و سرگرمکننده * پیشنهادي هیجان انگیز براي بزرگسالان و جمعهاي دوستانه و خانوادگی
* کارکردهاي آموزشی: افزایش قدرت ریسکپذیري * افزایش قدرت تصمیم گیري