ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Terraforming Mars: Turmoil

۲,۳۳۷,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

آشفتگی ، پنجمین گسترش به Terraforming Mars ، بازیکنان را به مریخ بازمی گرداند و مبارزه برای کنترل و پیشرفت جامعه بشری در یک سیاره بزرگ و خطرناک است.

این شرکت شامل شرکت های جدید ، پروژه های جدید و نوع جدیدی از کارت ها – رویدادهای جهانی ، از طوفان گرد و غبار گرفته تا شورش تا افزایش تقاضای آلیاژ است – چیزی را برای شما فراهم می کند که از قبل برای 3 نسل برنامه ریزی کنید.

در قلب این عرصه سیاسی کمیته ترورفورمینگ قرار دارد. یک اقدام جدید به بازیکنان این امکان را می دهد تا نمایندگان خود را به مهمانی های مختلف اضافه کنند ، نماینده اول هر نسل رایگان است ، و سایر افراد اضافی با هزینه 5 MC. نمایندگان خنثی با رویدادهای جهانی افزوده می شوند که نشان دهنده خواسته ها و گرایش های جامعه است.
وقتی یک بازیکن (حتی بازیکن خنثی) بیش از هر بازیکن دیگری نماینده بیشتری در یک مهمانی داشته باشد ، آن بازیکن کرسی رهبر حزب را برای آن حزب به دست می آورد ، و هنگامی که یک حزب از هر حزب دیگری نمایندگان بیشتری دارد ، بر آن مسلط می شود. حزب غالب طی نسل بعدی حاکم خواهد شد و یک پاداش یک بار ، سیاست مداوم خود و تحقق ریاست حزب خود را اعطا خواهد کرد و به آن بازیکن 1 امتیاز ترفندی اعطا می کند.

مهمانی: پاداش: خط مشی:
Kelvinist 1MC / تولید گرما 10MC -> 1 تولید گرما + 1 تولید انرژی
دانشمند 1MC / برچسب علمی 10MC -> 3 کارت (یک بار در هر بازیکن)
وحدت 1MC / برچسب سیاره تیتانیوم ارزش + 1MC دارد
Mars اول 1MC / برچسب ساختمان قرار دادن کاشی در مریخ به 1 فولاد می دهد
برچسب های سبز 1MC / بیولوژیکی که یک کاشی سبز دارند ، 4MC می دهد
1TR را برای کمترین پخش کننده افزایش می دهد TR در مرحله عمل هزینه های + 3MC را افزایش می دهد

عرصه سیاسی همچنین تاثیر بازیکنان را تعیین می کند ، که می تواند برای تعدیل یا تقویت اثر رویداد جهانی کنونی استفاده شود. تأثیرپذیری از بودن رئیس کمیته ، رهبر بودن حزب در حزب حاکم و داشتن یک نماینده غیر رهبر در حزب حاکم به دست می آید.
به منظور پرداخت هزینه های این پاداش های جدید ، کمیته در حال تجدید نظر در رتبه بندی ترسیمی است و آن را برای همه بازیکنان با 1 پله در هر نسل پایین می آورد.

در آشفتگی ، بازیکنان می توانند تلاش کنند دستور کار خود را مجبور کنند یا آن را با روشی اقتصادی و معتدل تر تحت فشار قرار دهند. آنها می توانند برای کاهش رویدادهای جهانی با تأثیرگذاری بازی کنند یا بازی خود را تنظیم کنند تا از آنها بهتر استفاده کنند. و آنها می توانند برنامه های بازیکنان رقیب را پیش بینی کنند و سعی کنند از آنها سود ببرند یا آنها را خنثی کنند.

آشفتگی یک گسترش کارشناسی است – برای دیدار با طیف کاملی از تمدن بشری در عصر طوفان مریخ آماده باشید!

Turmoil, the fifth expansion to Terraforming Mars, takes players back to Mars, and the struggle for control and progress of human society on a big and dangerous planet.

The expansion includes new corporations, new projects, and a new type of cards — Global Events, from dust storms to riots to rising alloy demand — that give you something to plan for 3 generations in advance.

At the heart of this is the political arena of the Terraforming Committee. A new action allows players to add delegates to different parties, the first delegate each generation being free, and additional ones costing 5 MC. Neutral delegates are added by the global events, representing the wishes and trends of society.
When a player (even the neutral player) has more delegates in a party than any other player, that player takes over the party leader seat for that party, and when a party has more delegates than any other party, it becomes dominant. The dominant party will become ruling during the next generation, imposing its one-time bonus, its ongoing policy, and granting chairmanship for its party leader, awarding that player 1 terraform rating.

Party: Bonus: Policy:
Kelvinist 1MC/heat production 10MC -> 1 heat production + 1 energy production
Scientist 1MC/science tag 10MC -> draw 3 cards (once per player)
Unity 1MC/planet tag Titanium is worth +1MC
Mars First 1MC/building tag Placing a tile on Mars gives 1 steel
Greens 1MC/biological tag placing a greenery tile gives 4MC
Reds 1TR for the lowest player Increasing TR in the action phase costs +3MC

The political arena also determines the players’ influence, which can be used to moderate or enhance the effect of the current global event. Influence is gained from being the chairman of the Committee, being party leader in the dominant party, and for having a non-leader delegate in the dominant party.
In order to pay for all these new bonuses, the Committee is revising the terraform rating, lowering it for all players by 1 step each generation.

In Turmoil, players can try to force their own agenda, or push it in a more moderate, economic way. They can play to mitigate the global events with influence, or adjust their play to better take advantage of them. And they can anticipate the competing players’ agendas and try to benefit from them, or counteract them.

Turmoil is an expert expansion – be prepared to meet the full spectrum of human civilization in the era of terraforming Mars!