ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

تصاویر یک بازی خانوادگی سریع و با قوانین بسیار ساده است. تصویر را روی کارت تصویر مخفی خود با یک مجموعه از اجزای تشکیل دهید ، یا کفاش ، مکعب های رنگی ، کارتهای آیکون ، چوب و سنگ یا بلوک های ساختمانی به گونه ای که سایر بازیکنان حدس بزنند که شما چه تصویری را تهیه کرده اید:

یک نشانگر را از کیف بیرون بیاورید که کارت تصویر مخفی شما را تعیین می کند.
سپس آن تصویر را با اجزای خود به گونه ای شکل دهید که قابل تشخیص باشد.
و در آخر حدس بزنید که هر بازیکن دیگر از چه تصویری تصویر کرده است.
بازیکنان برای حدس زدن درست تصاویر سایر بازیکنان و سایر بازیکنان حدس می زنند امتیاز خود را بدست می آورند. بیشترین امتیاز برنده است!

Pictures is a quick-playing family game with very simple rules. Form the image on your secret picture card with one set of components, either shoelaces, color cubes, icon cards, sticks and stones or building blocks in such a way that the other players guess what image you have pictured:

  1. Pull out a marker from the bag that determines your secret picture card.
  2. Then form that image with your components in such a way that it is recognizable.
  3. And finally guess what image each other player has pictured.

The players get points for correctly guessing other players images and for other players guessing their image. The most points wins!