ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Manhattan

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

  • 2–4 Players
  • 45 Min
    Playing Time
  • Age: 10+
  • Weight: 1.92 / 5Complexity

در منهتن ، بازیکنان یک آسمان خراش را در چندین منطقه یا بلوک های شهر ، جزیره منهتن ، می سازند. در نهایت ، هر بازیکن به دنبال ساخت بلندترین ساختمان ها در بیشتر بلوک های شهر جزیره است.

در هر نوبت ، بازیکنان کارتی بازی می کنند که نشان می دهد کدام قسمت از بلوک شهر را می توان “کف” را روی ساختمان قرار داد. کارت جایگذاری برای هر بازیکن منحصر به فرد است زیرا بخشی که ممکن است در آن قرار دهند نسبت به نشیمن در میز است. بازیکنی که در بالاترین طبقه قرار گرفته است ، ساختمان را کنترل می کند. در هر دور ، نمرات بر اساس کنترل هر یک از محله ها کسب می شوند.

در پایان بازی ، بازیکنی که بیشترین امتیاز را از طریق کنترل منطقه و بلندترین ساختمان ها کسب کرده باشد ، برنده می شود.

توجه: در نسخه فنلاندی ، این مناطق به نام شش شهر بزرگ جهان نامگذاری شده اند: هنگ کنگ ، سائوپائولو ، قاهره ، سیدنی ، فرانکفورت و منهتن.

In Manhattan, players construct a skyline of skyscrapers over several districts, or city blocks, of Manhattan Island. Ultimately, each player seeks to have built the tallest buildings in the most city blocks of the Island.

Each turn, players will play a card that illustrates which part of a city block they may place a “floor” on a building. The placement card is unique for each player in that the section they may place in is relative to their seating at the table. The player who has placed the top most floor controls that building. Each round, scores are tallied based on control of each of the neighborhoods.

At the end of the game, the player who has scored the most points through area control and tallest buildings wins.

Note: In the Finnish edition, the districts are named after six great cities of the world: Hong Kong, Sao Paulo, Cairo, Sydney, Frankfurt and Manhattan.

(Español)

En Manhattan los jugadores construyen un ‘skyline’ de rascacielos en distintos distritos o zonas de la isla de Manhattan. El fin último de cada jugador será haber construido el edificio más alto en la mayoría de zonas de la isla.

Cada turno, se juega una carta que ilustra en qué parte de un bloque de la ciudad pueden poner un “piso” sobre un edificio. La carta de colación es única, en tanto cada jugador coloca en cada sección del tablero, en relación a su posición alrededor de la mesa. El jugador que ponga el piso más alto controla el edificio. Cada turno, se realiza un recuento basado en quién domina cada uno de los barrios.

Al final de la partida gana el jugador que ha conseguido más puntos mediante el control de las áreas y los edificios más altos.