ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Claustrophobia 1643

نقد و بررسی

Claustrophobia 1643 یک بازی بقاء مبتنی بر مینیاتورها است که درون فاجعه بارها قرار دارد.

جعبه شامل مینیاتورهایی است که روی کاشی های بزرگی قرار داده شده که فضاهای سیاه چال را نشان می دهد. همچنین شامل داشبورد کاراکتر ، پیشخوان و نشانگر و تاس هستند.

یک بازیکن گروه کوچکی از انسانهای مصمم را کنترل می کند ، در حالی که دیگری یک ارتش تقریبا بی پایان از موجودات شیطانی بازی می کند. بازی موضوعی و بسیار نامتقارن است: شخصیت های انسانی قوی تر هستند ، اما شخصیت های دیو تعدادشان بیشتر است. گیم پلی بازی با حداقل قوانین بسیار سر راست است و هر بازی در یک ساعت یا کمتر بازی می کند.

در اصل تاس ها پس از چرخیدن برای انجام اقدامات اختصاص داده می شوند ، در حالی که کارت یا توانایی های ویژه نیز موجود است. بازی در مورد مدیریت تصمیم گیری ها و انتخاب آنچه باید با منابعی که در اختیار دارید ، مدیریت رویدادهای دشوار و دور از ذهن کردن طرف مقابلتان است. مبارزه با تاس اداره می شود.
پیچیدگی کم است ، با تمرکز بر موضوع و ساختمان به سمت یک پایان اوضاع تنشناک و اوج.

كلاستروفروفوبیا از طریق سناریوهایی بازی می شود كه تعداد آنها در آیین نامه (20) وجود دارد. به طور کلی شخصیت های انسانی در تلاش هستند تا یک کار را انجام دهند (به عنوان مثال فرار از فاجعه بار ، بستن پورتال) در حالی که شیاطین متمرکز بر متوقف کردن آنها هستند. بسته به سناریوی انتخاب شده ، شرایط مختلف پیروزی وجود دارد

Claustrophobia 1643 is a miniatures-based survival game set within the catacombs.

The box contains miniatures which are placed on large tiles showing the dungeon spaces. Also included are character dashboards, counters and markers, and dice.

One player controls a small group of determined humans, while the other plays an almost unending army of demonic creatures. The game is thematic and highly asymmetric: human characters are stronger, but the demon characters are more numerous. Gameplay is very straightforward with a minimum of rules, and each game plays in an hour or less.

In essence dice are allocated after rolling to perform actions, while cards or special abilities are also available. The game is about managing decisions and choosing what to do with the resources that you have, managing difficult events and out-thinking your opponent. Combat is handled by dice.
Complexity is low, with the focus on theme and building towards a tense, climactic ending.

Claustrophobia is played through scenarios of which there are several in the rulebook (20). Generally speaking the human characters are attempting to complete a task (e.g. escape the catacombs, close a portal) while the demons are focused on stopping them. There are varying win conditions depending on the scenario chosen.