ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Ankh: Tomb of Wonders

نقد و بررسی

یک جعبه اختصاصی Kickstarter برای نگه داشتن قفل همه اهداف استرچ در سراسر Ankh: Gods of Egypt!

این کادر شامل:
نشانه های درگیری پلاستیکی
نشانه پلاستیک نبرد Tiebreaker
پلاستیک آمون توکن
توکن های پلاستیکی زیرین
نشانه های پلاستیکی خورشید
تخته مرکزی لوکس و هیئت فداکاری لوکس
توکن های پلاستیکی
نشانگرهای اکشن سه بعدی
معابد سه بعدی
Obelisks 3D
اهرام سه بعدی
پلاستیک ادغام خدا پلینت
شهرهای سه بعدی
14 نگهبان اختصاصی (بس ، بنو ، بابی ، فرعون مومیایی ، وادجت ، نکبت ، خپری ، مددج ، اونوت ، گریفین ، هکا ، سرکت ، تاورت ، پتسوچوس)
2 خدایان اختصاصی (Ptah ، Sobek) و رزمندگان ، کاهنان و مؤلفان مربوطه

A Kickstarter Exclusive box to keep all of the Stretch Goals unlocked throughout the Ankh: Gods of Egypt campaign!

This box includes:

 • Plastic Conflict Tokens
 • Plastic Battle Tiebreaker token
 • Plastic Amun Token
 • Plastic Underworld Tokens
 • Plastic Sun Tokens
 • Deluxe Central Board & Deluxe Devotion Board
 • Plastic Follower Tokens
 • 3D Action Markers
 • 3D Temples
 • 3D Obelisks
 • 3D Pyramids
 • Plastic Merged God Plinth
 • 3D Cities
 • 14 Exclusive Guardians (Bes, Bennu, Babi, Pharaoh Mummy, Wadjet, Nekhbet, Khepri, Medjed, Unut, Griffin, Heka, Serket, Taweret, Petsuchos
 • 2 Exclusive Gods (Ptah, Sobek) and their respective Warriors, Priests and Components