ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

A Fake Artist Goes to New York

نقد و بررسی

which セ 芸 術 家 ュ ー ヨ ー ク へ 行 く – که با عنوان “Ese Geijutsuka New York e Iku” تلفظ می شود و می تواند به عنوان Fake Artist به نیویورک ترجمه شود – یک بازی مهمانی برای 5-10 بازیکن است. بازیکنان نوبت به سؤال استاد تبدیل می شوند ، که وظیفه آنها تعیین مقوله ، نوشتن کلمه ای در آن دسته در کارت های پاک کردن خشک است ، و آن ها را به عنوان دیگر هنرمندان به بازیکنان دیگر واگذار می کنند. در همان زمان ، یک بازیکن فقط یک “X” روی کارت خود نوشته است: آنها هنرمند جعلی هستند!

بازیکنان سپس دو بار به دور میز می روند و هر یک از نوارهای هم زمان را بر روی کاغذ ترسیم می کنند تا کلمه ای را که توسط استاد سوال ایجاد شده است ترسیم کنند ، سپس حدس بزنید که این هنرمند جعلی کیست. اگر هنرمند جعلی گرفتار نشود ، هم هنرمند جعلی و هم استاد سوال امتیاز کسب می کنند. اگر هنرمند جعلی گرفتار شود و نتواند حدس بزند این کلمه چیست ، هنرمندان امتیاز کسب می کنند.

エセ芸術家ニューヨークへ行く – which is pronounced as “Ese Geijutsuka New York e Iku” and can be translated as Fake Artist Goes to New York – is a party game for 5-10 players. Players take turns being the Question Master, whose role is to set a category, write a word within that category on dry erase cards, and hand those out to other players as artists. At the same time, one player will have only an “X” written on his card: they are the fake artist!

Players will then go around the table twice, drawing one contiguous stroke each on a paper to draw the word established by the Question Master, then guess who the fake artist is. If the fake artist is not caught, both the fake artist and the Question Master earn points; if the fake artist is caught and cannot guess what the word is, the artists earn points.