ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Tsuro of the Seas

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

نقد و بررسی

بازی اصلی Tsuro of the Seas شبیه بازی Tsuro تام مک مورچی است: بازیکنان هر کدام یک کشتی را دارند که می خواهند قایقرانی کنند – یعنی در هیئت بازی نگه دارید – تا حد امکان. هر کس در طولانی ترین مدت برنده بازی باشد ، برنده بازی می شود.

 

هر بازیکن به نوبه خود کاشی های “بیدار” را به صفحه بازی 7 × 7 اضافه می کند. هر کاشی دارای دو “اتصال بیدار” در هر لبه است و با قرار دادن کاشی ها روی تخته ، شبکه متصل به مسیرها را ایجاد می کنند. اگر یک بیدار در مقابل کشتی قرار بگیرد ، آن کشتی تا انتهای بیدار می شود. اگر کشتی از تخته خارج شود ، آن بازیکن از بازی خارج است.

 

کاشی daikaiju که هیولا های دریایی و سایر موجودات اعماق را نشان می دهد ، جدید در Tsuro of the Sea است. نکته قابل توجه ، daikaiju می تواند حرکت کند: هر کاشی دارای پنج فلش ، چهار حرکت برای حرکت در هر یک از جهت های کاردینال و دیگری برای چرخش است. به نوبه خود بازیکن فعال ، او دو تاس شش طرفه را می چرخاند. در مجموع 6 ، 7 یا 8 ، daikaiju حرکت می کند ، در حالی که به هر مبلغ دیگر آنها در جای خود قرار می گیرند. برای تعیین اینکه کاشی های daikaiju در کدام جهت حرکت می کنند ، بازیکن سپس یک نوبت دوم را ایجاد می کند ، این بار با یک تکی. در 1-5 در دور دوم ، هر daikaiju مطابق با فلش مطابق خود حرکت می کند. در 6 راند دوم ، کاشی daikaiju جدید به صفحه اضافه می شود.

 

اگر یک کاشی daikaiju به کاشی بیدار ، کشتی یا کاشی دیگر daikaiju برخورد کند ، ضربه اشیاء از بازی حذف می شود. راه دیگری برای برکناری! هرچه کاشی های daikaiju بیشتر در صفحه بازی قرار داشته باشند ، بازیکنان سریعتر خود را در تلاش برای تنفس آب پیدا می کنند

The basic game play of Tsuro of the Seas resembles that of Tom McMurchie’s Tsuro: Players each have a ship that they want to sail — that is, keep on the game board — as long as possible. Whoever stays on the board the longest wins the game.

Each turn players add “wake” tiles to the 7×7 game board; each tile has two “wake connections” on each edge, and as the tiles are placed on the board, they create a connected network of paths. If a wake is placed in front of a ship, that ship then sails to the end of the wake. If the ship goes off the board, that player is out of the game.

What’s new in Tsuro of the Seas are daikaiju tiles, representing sea monsters and other creatures of the deep. Notably, daikaiju can move: each tile has five arrows, four for moving in each of the cardinal directions and another one for rotation. On the active player’s turn, he rolls two six-sided dice; on a sum of 6, 7, or 8, the daikaiju will move, while on any other sum they’ll stay in place. To determine which direction the daikaiju tiles move, the player then makes a second roll, this time with a single die. On 1-5 in the second roll, each daikaiju moves according to its matching arrow. On a 6 in the second roll, a new daikaiju tile is added to the board.

If a daikaiju tile hits a wake tile, a ship, or another daikaiju tile, the object hit is removed from the game. Another way to be ousted! The more daikaiju tiles on the game board, the faster players will find themselves trying to breathe water…