ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Trickerion: Dahlgaard’s Academy

نقد و بررسی

  • 1–4 Players
  • 60–180 Min
    Playing Time
  • Age: 14+
  • Weight: 4.72 / 5

مسابقه تماشایی داهلگارد بزرگ برای میراث او، سنگ تریکریون، ماگوریا را وارد عصر طلایی جدیدی کرده است. تحت هدایت عاقلانه وارث دالگارد، شهر بار دیگر به مرکز شلوغ و شکوفا جادو و توهم تبدیل شده است و نسل جدیدی از جادوگران جوان مشتاق در حال ظهور هستند.

اما اکنون، بدون قدرت سنگ Trickerion، Dahlgaard بزرگ در حال مرگ است. او در آخرین وصیت‌نامه‌اش، کار بزرگی را به وارث خود سپرد: او عمارت قدیمی خود را اهدا کرد تا به عنوان آکادمی ماگوریا، مرکز آموزش و کمال ترفندهای جادویی و توهم، بازسازی شود.

وارث یک فراخوان عمومی برای مشارکت کنندگان در میان جادوگران مشتاق ماگوریا صادر می کند: آکادمی باید به عنوان یک تلاش مشترک بازسازی شود، اما نام موفق ترین مشارکت کننده برای همیشه به عنوان حامی ماگوریا در خاطر خواهد ماند.

Dahlgaard’s Academy دنیای جادویی و گیم پلی Trickerion را با مجموعه ای از ویژگی های جدید هیجان انگیز گسترش می دهد:

مکان جدید – آکادمی: به تلاش مشترک برای بازسازی آکادمی بپیوندید! هر اقدام نوسازی به تناسب سکه‌هایی که برای آن خرج می‌شود، شهرت اعطا می‌کند و کلاس‌های درس و اتاق‌های تمرین جدیدی را باز می‌کند که نشانگرهای آکادمی را می‌توان در آن قرار داد. نشانگرهای آکادمی در اتاق‌های تمرین به ترفندهای انجام‌شده بازدهی افزایش یافته یا سایر توانایی‌های قرار دادن ویژه می‌دهند، در حالی که ترفندهایی که در کلاس‌ها آموزش داده می‌شوند به نسل‌های جدید منتقل می‌شوند – آنها دیگر نمی‌توانند اجرا شوند، اما در هر نوبت بازده غیرفعال مفیدی می‌دهند. آکادمی همچنین مکانی برای آموزش پروتج شما، یکی از اعضای جدید تیم شما است.

یک متخصص جدید – محافظ: هر شعبده باز اکنون با Protegé، نوع جدیدی از متخصص شروع می کند. Protegé چیزی بیش از یک کارگر است – آنها جادوگر شما را در مسیر خود به سمت عظمت همراهی می کنند و دائماً در این روند توسعه می یابند. با بازدید از آکادمی، Protegés می‌تواند توانایی‌های جدید قدرتمندی را به دست بیاورد که همچنین امتیاز اکشن آنها و همچنین حقوق آنها را افزایش می‌دهد! یک Protegé کاملاً توسعه یافته، دقیقاً مانند Magician، دارای 3 امتیاز اکشن خواهد بود، با برخی از توانایی های بسیار قدرتمند برای بوت کردن!

یک کوارتت جدید از جادوگران: دوران طلایی جدید ماگوریا، شعبده بازان جوان مشتاق از سراسر جهان را به خود جذب می کند که مشتاق اثبات خود هستند و شاید روزی حامی ماگوریا شوند. هر مکتب توهم (مکانیکی، نوری، فرار، معنوی) یک شعبده باز جدید، کاریزماتیک، با پیشینه شخصی و توانایی ویژه قدرتمند خود را دریافت خواهد کرد.

حالت انفرادی: وارث Dalhgaard: این بسط همچنین دارای یک حالت انفرادی با یک محیط داستانی استادانه است. به آینده احتمالی ماگوریا سفر کنید، جایی که وارث دالگارد نمی تواند در برابر قدرت عظیم سنگ تریکریون مقاومت کند و نفوذ به ماوراء طبیعی عقل آنها را تحت الشعاع قرار داده است. دوران طلایی ماگوریا به پایان رسیده است – اکنون وارث آن را با یک دستگیره آهنی کنترل می کند و این وظیفه شماست که برتری خود را ثابت کنید و او را از قدرت خلع کنید تنها راهی که شهر می داند – از طریق جادو و توهم. این حالت انفرادی وارث Dahlgaard را به عنوان یک حریف کاملاً خودکار و پیچیده با سطوح دشواری متغیر نشان می‌دهد – دشمنی شایسته حتی برای با تجربه‌ترین کهنه‌کاران Trickerion!

The Great Dahlgaard’s spectacular contest for his legacy, the Trickerion Stone, has set Magoria off to a new Golden Age. Under the wise guidance of Dahlgaard’s Heir, the city has once again become a bustling, flourishing center of magic and illusion, with a new generation of aspiring young Magicians on the rise.

But now, without the power of the Trickerion Stone, the Great Dahlgaard is dying. In his last will, he entrusted his Heir with a grandiose task: he donated his old manor to be restored as the Academy of Magoria, a center of the education and perfection of magic tricks and illusion.

The Heir issues a public call for contributors among Magoria’s aspiring Magicians: the Academy shall be restored as a common effort, but the most successful contributor’s name will be remembered forever as the Patron of Magoria.

Dahlgaard’s Academy expands the magical world and gameplay of Trickerion with a slew of exciting new features:

A new Location – the Academy: Join the common effort to renovate the Academy! Each Renovation action awards Fame proportionately to the Coins spent on it, and opens up new Classrooms and Practice Rooms, where Academy markers can be placed. Academy markers in Practice Rooms give the performed Tricks increased Yield or other special placement abilities, while the Tricks taught in the Classrooms will be passed on to the new generations – they can no longer be performed, but grant a useful passive yield each turn. The Academy is also a place to train your Protegé, a new member of your team.

A new Specialist – the Protegé: Each Magician will now start with the Protegé, a new type of specialist. The Protegé is more than just a worker – they will accompany your Magician on their path to greatness, constantly developing in the process. By Visiting the Academy, Protegés can acquire powerful new abilities that also increase their Action Points – and their salary as well! A fully developed Protegé will have 3 Actions points, just like the Magician, with some very powerful abilities to boot!

A new quartet of Magicians: Magoria’s new Golden Age attracts aspiring young Magicians from all over the world, eager to prove themselves, and maybe one day become the Patron of Magoria. Each school of illusion (Mechanical, Optical, Escape, Spiritual) will receive a new, charismatic Magician, with their own personal backstory, powerful special ability.

Solo Mode: Dalhgaard’s Heir: This expansion will also feature a solo mode, with an elaborate story setting. Take a journey to a possible future of Magoria, where Dahlgaard’s Heir couldn’t resist the immense power of the Trickerion Stone, and dabbing into the supernatural has eclipsed their sanity. Magoria’s Golden Age is over – now the Heir controls it with an iron grip, and it falls to you to prove your superiority and remove him from power the only way the city knows – through magic and illusion. This solo mode features Dahlgaard’s Heir as a fully automated, intricate opponent with variable difficulty levels – a worthy foe to even the most seasoned Trickerion veterans!