ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Trapwords

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

نقد و بررسی

این بازی برای 2 تیم است که به دو بازیکن تقریباً معادل تقسیم می شود و حدود 30 دقیقه بازی طول می کشد.

این می تواند بازی کلاسیک کلمه ای را که به عنوان تابو معروف است ، به شما یادآوری کند ، اما این یک پیچیدگی جالب در گیم پلی دارد – تیم مقابل کسی است که کلماتی را که شما نمی توانید استفاده کنید انتخاب می کند. با اینکه هیچ تصوری ندارید که کلمات “تله” هستند ، مانند رقصیدن در میدان مین است ، وقتی می خواهید کلمه اختصاص داده شده خود را به بقیه تیم توصیف کنید.

شما نقش گروهی از ماجراجویان را می خزیدید که از یک سیاه چال فانتزی پر از تله ها و لعنت ها عبور می کنند ، در حالی که یک رئیس در انتظار شما است.
شما باید با موفقیت کلماتی را حدس بزنید که یکی از هم تیمی های شما سعی در توصیف شما دارد. به نظر ساده است ، اما با دانستن اینکه کدام کلماتی را نمی توان گفت ، به طرز فجیعی دشوار شده است. از آنجا که هر دو تیم به طور همزمان تله های مخفی را برای یکدیگر آماده می کنند ، کلماتی که شما نمی توانید از آنها استفاده کنید. و بیشتر می توانید ، کلمات کلیدی بیشتری را که انتظار دارید داشته باشید.

بیایید وقتی می خواهید سرنخ هایی برای کلمه “تبر” بگیرید ، مثال یک چرخش ممکن را ببینید:

شما: “این چیزی است که یک کوتوله می تواند …”
تیم مخالفان: “هه ، کوتوله! گوتچا!”
شما: “چگونه این را می دانید؟ آیا واضح است که من از آن استفاده خواهم کرد؟”

یا وقتی رویکرد دیگری را امتحان می کنید که می تواند مانند این باشد ، چرخش موفقیت آمیز تیم شما:

شما: “این چیز توسط مردی با ریش ، در پیراهن شطرنجی استفاده می شود ….”
یکی از هم تیمی های شما: “یک قهوه ساز؟”
[همه می خندند]
شما: “او از آن برای کار در طبیعت استفاده می کند.”
هم تیمی دیگر: “اره برقی!”
شما: “او قطعات کوچکتر خود را از گیاه بزرگ با آن می سازد.”
هریک از هم تیمی شما: “تبر!”
شما: “بله! خیلی خوب!”

آیا نمی دانید از سخنان حریف خود جلوگیری می کنید وقتی نمی دانید چه چیزی را نمی توانید بگویید؟

The game is for 2 teams, divided into two approximately equivalent number of players and takes about 30 minutes to play.

It could remind you of the classic word game known as Taboo, but this one has an interesting twist on gameplay – the opposing team is the one who chooses the words you cannot use. With you having no idea which words are “traps”, it’s like dancing on a minefield, when you’re trying to describe your assigned word to the rest of the team.

You take the role of a group of adventurers crawling through a fantasy dungeon full of traps and curses, with a Boss waiting for you at the end.
You have to successfully guess a word that one of your teammates is trying to describe to you. Sounds simple, but it is made fiendishly difficult by not knowing which words you can’t say. Because both teams are simultaneously preparing secret traps for each other, words that you can’t use. And further you get, the more trapwords you might expect.

Let’s see the example of one possible turn when you are trying to give clues for the word “Axe”:

You: “It is a thing that a dwarf can…”
Opponents team: “A-ha, dwarf! Gotcha!”
You: “How did you know that? Was it obvious I will use that?”

Or when you would try another approach it could look like this, the successful turn of your team:

You: “This thing is used by a man with a beard, in a checkered shirt….”
One of your teammates: “A coffee maker?”
[Everyone laughs]
You: “He uses it for work in nature.”
Another teammate: “A chainsaw!”
You: “He makes smaller pieces from a big plant with it.”
Any of your teammate: “An axe!”
You: “Yes! Very good!”

Could you avoid your opponent’s trapwords when you don’t know what you can’t say?