ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

The Networks: Telly Time

۹۱۱,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

نقد و بررسی

شبکه ها: Telly Time ، گسترده ای برای شبکه ها ، دارای نه ژانر و یک روش جدید “noughts-and-crosss” برای به دست آوردن یک جایزه ژانر است. Telly Time در یک جعبه کوچک کوچک قرار دارد که شامل 59 کارت و 35 تراشه پلاستیکی کوچک است. بیشتر کارت ها نمایش های تلویزیونی جدید هستند.

45 کارت در Telly Time نمایش های کاملاً جدید است. سه ژانر جدید وجود دارد:

نمایش های گپ دارای قدرت ویژه ای هستند: لحظه ای که یکی از آنها را توسعه می دهید ، می توانید همه ستاره ها و تبلیغات را در یکی از لیست های زمانی زمانی خود (از جمله موردی که نمایش گپ در آن قرار دارد) بچرخانید و به طرف های خوب آنها بروید.

Quiz Shows همچنین از قدرت ویژه ای برخوردار است: در پایان هر فصل ، شما می توانید از هر Quiz Shows فعال در ترکیب خود استفاده کنید تا پول را به بینندگان تبدیل کنید با نرخ 1M به 1 بیننده ، تا 3 میلیون دلار برای 3 بازدید کننده برای هر فعال. مسابقه در ترکیب شما.

Kids Shows از قدرت صریح خاصی برخوردار نیست ، اما تمایل دارد که با توجه به هزینه های خود تعداد زیادی از بازدید کنندگان را به خود جلب کند ، و می توانید آنها را با آگهی های تبلیغاتی پر کنید. اما آنها فقط می خواهند در اولین زمان بازی قرار بگیرند ، با اینكه یک پنالتی بزرگ اگر آنها را در حافظه زمانی اشتباه قرار دهید ، زودتر از همه جای خود را بگیرند.

توجه داشته باشید که برای بازی Telly Time باید بازی The base base داشته باشید! The Networks: Telly Time تا حدودی با شبکه ها: در هوا سازگار است. طراح توصیه نمی کند آن را با Shows from On Air پخش کنید ، اما با کارت های شبکه Stars ، Ads و Network از On Air پخش می شود.

The Networks: Telly Time کاملاً با شبکه ها: مجریان سازگار است. Mogul Cards به همان روش کار می کنند ، به جز اینکه وقتی آنها را به انتها نشانگر را در Genre-Bonus-O-Meter خود انتخاب کنید ، آنها را انتخاب می کنید.

The Networks: Telly Time, an expansion for The Networks, features nine genres and a new “noughts-and-crosses” way to get a genre bonus, with the shows in this item likely to be familiar to those from the UK. Telly Time comes in a small tuckbox, which contains 59 cards and 35 small plastic chips. Most of the cards are new TV shows.

45 of the cards in Telly Time are brand new Shows. There are three new Genres represented:

Chat Shows have a special power: the moment you Develop one, you may rotate all Stars and Ads in one of your timeslots (including the one the Chat Show is going in) to their good sides.

Quiz Shows also have a special power: at the end of each Season, you may use any Quiz Shows active in your lineup to convert money into Viewers at a rate of $1M to 1 Viewer, up to $3M for 3 Viewers for each active Quiz Show in your lineup.

Kids Shows have no special explicit powers, but tend to get you a lot of Viewers for their cost, and you can stuff them with Ads. But they only want to go on your earliest slot, with a big penalty if you put them on in the wrong time slot.

Note that you must have The Networks base game in order to play Telly Time! The Networks: Telly Time is partially compatible with The Networks: On the Air. The designer doesn’t recommend playing it with the Shows from On the Air, but it will work just fine with the Stars, Ads, and Network Cards from On the Air.

The Networks: Telly Time is fully compatible with The Networks: Executives. Mogul Cards work the same way, except that you pick them up when you move the marker on your Genre-Bonus-O-Meter to the end.