ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Echoes of the Past

نقد و بررسی

افزونه ای در طول کمپین Tainted Grail Kickstarter.

این شامل یک برگه موفقیت شخصی برای هر شخصیت از هر سه کمپین ، از جمله Niamh است. در این برگه 9 شرط ویژه وجود دارد که باعث می شود 9 خاطره منحصر به فرد باشد – در صورت انجام هرگونه شرط در طول بازی ، می توانید آن را علامت بزنید و یک خاطره مناسب از بروشور “Echoes of the Past” بخوانید.

این خاطرات اثر گیم پلی کوچکی دارند (گاهی مثبت ، گاهی منفی). اما با پیشرفت در بازی و شخصیت خود در داستان کشف خود یا آشتی پیشرفت می کنید ، همچنین جوایز جالبی کسب خواهید کرد.

هر بار که مجموعه ای از سه دستاورد را تکمیل می کنید ، یک کارت اکشن Legendary را که توسط Character Board خود نگه دارید دریافت می کنید – می توانید یک بار از آن برای اجرای یک عمل واحد استفاده کنید تا حماسه ای کنید که در سال های آینده بردس داستان های مربوط به شما را بخواند. سپس ، کارت Legendary Action از بازی دور می شود.

اگر شما قادر به ایجاد همه خاطرات اساسی هستید ، به بروشور حاوی یک بخش جانبی شخصی که در آن قهرمان شما با بدترین ترس ها ، نقاط ضعف و یا یک معجزه شخصی روبرو خواهد شد ، به ورودی دهم نهایی در بروشور می پردازید. اگر آنها با پیروزی ظاهر شوند ، از کارت ویژه اکشن افسانه ای طلایی دریافت می کنند که به شخصیت شما برای همیشه یک بازی گیم پلی دوم می دهد!

از این ورق ها می توان به عنوان یک عنصر میراث استفاده کرد و به قهرمان شما اجازه می دهد تا با بخشی از داستان خود و برخی از کارت های Heroic Feats که در حال حاضر قفل شده اند ، بازی جدیدی را آغاز کنید.

به طور موثر ، این افزودنی اهداف شخصی جالب برای هر یک از شخصیت ها را معرفی می کند ، و یک عنصر میراث کوچک ، در همان زمان تقویت شخصیت های پشت پرده شخصیت و ارائه یک نگاه عمیق تر به دنیای Tainted Grail.

فهرست:
52 کارت اکشن افسانه ای (4 مورد برای هر 13 شخصیت)
52 برگه دستاورد (4 مورد برای هر 13 شخصیت)
کتابچه یادداشت های گذشته (24 صفحه)

An add-on during the Tainted Grail Kickstarter campaign.

It contains a personal achievement sheet for each character from all three campaigns, including Niamh. This sheet lists 9 special conditions that trigger 9 unique Memories – if you fulfill any condition during the game, you can mark it off and read an appropriate Memory from the “Echoes of the Past” brochure.

These memories have a small gameplay effect (sometimes positive, sometimes negative). But as you progress through the game, and your Character progresses in their story of self-discovery or reconciliation, you will also gain some interesting rewards.

Every time you complete a block of three achievements, you receive a Legendary Action card that you keep by your Character Board – you can use it once to perform a single action so epic that bards will sing stories about you in the years to come. Then, the Legendary Action card is discarded from the game.

If you manage to trigger ALL basic memories, you progress to the final, tenth entry in the brochure that contains a personal side-quest where your hero will confront their worst fears, weaknesses, or a personal nemesis. Should they emerge victoriously, they receive a special golden Legendary Action card that gives your character permanently a second gameplay action!

The sheets can be used as a legacy element, allowing your hero to start a new game with a part of their story and some Heroic Feats cards already unlocked.

Effectively, this add-on introduces interesting personal objectives for each of the characters, and a small legacy element, at the same time reinforcing the character backstories and providing a deeper look into the world of Tainted Grail.

Contents:
52 Legendary Action cards (4 for each of 13 Characters)
52 Achievement Sheets (4 for each of 13 Characters)
Echoes of the Past booklet (24 pages)