ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

  • 1–4 Players
  • 30–90 Min
    Playing Time
  • Age: 14+
  • Weight: 2.65 / 5

آنها امپراطوری های خود را در زمینه نوآوری های مهیب و فن آوری های پیشگامانه در سیاره ای تا حدودی غیر قابل توجه که دور یک ستاره نسبتاً متوسط ​​می چرخد ​​، مستقر کرده اند. سالها سخت کوشی و فداکاری پایدار به چشم انداز روشن آنها در جستجوی فراتر از زحمات و کارهای روزمره تمدن بشری ، اعتبار آنها را به عنوان نیاکان بشریت آینده تقویت کرده است. به طور پنهانی ، آنها هرگز از رویا رفتن درباره اقدامات و اقدامات کارآفرینانه خود – رسیدن به ستاره ها – دست بر نداشته اند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که آنها برای دومین جهش عظیم بشریت قدم بردارند تا مناطق خارج منظومه شمسی را به خانه خود تبدیل کنند. فقط یکی از آنها به عنوان اولین کاوشگر فضا و شخصی که واقعاً اراده و قدرت خود را با توجه به کلمات پررنگ: سیتیوس ، آلتیوس ، فورتیوس – سریعتر ، بالاتر ، قوی تر – در تاریخ ثبت می کند.

خود را در یک مسابقه سریع تا مرز نهایی غرق کنید: فضا. در مواجهه با عرشه سازی ، تصمیم گیری سریع و انتخاب های تاکتیکی ، Rocketmen به شما احساس نشستن در صندلی جلو در یک نمایش فوق العاده از اکتشافات فضایی را می دهد. این که چه نوع تلاش مناسب برای هموار کردن راه همسایگان آسمانی زمین باشد ، بستگی به توانایی های پیش بینی کننده و مهارت های مدیریت منابع شما دارد. فرقی نمی کند که این یک ماهواره در مدار کم زمین باشد یا یک پایگاه سرنشین دار برای سیاره سرخ. مأموریت خود را با دقت برنامه ریزی کنید ، شاتل ها و موشک های خود را با زرق و برق مجهز کنید ، اما وقتی غریزه روده به شما می گوید چه موقع زمان پرتاب است دریغ نکنید!

جهان ممکن است تا ابد منتظر شما بماند. مخالفان شما چنین نخواهند کرد!

They have set up their empires of trailblazing innovation and groundbreaking technologies on a somewhat unremarkable planet circling around a rather average star. Years of hard work and steadfast dedication to their clear-cut vision of looking further than the day-to-day toils and chores of human civilization have cemented their reputation as the forefathers of the future humanity. Secretly, they have never stopped dreaming about the thrust of all their entrepreneurial actions and deeds – reaching the stars. Now, the time has come for them to embark on a second giant leap for humankind, to make the outer reaches of the solar system our home. Only one of them shall go down in history as the first explorer of space and a person who truly forged their will and power according to the bold words: citius, altius, fortius – faster, higher, stronger.

Immerse yourself in a fast-paced race to the final frontier: space. A deck-building confrontation of swift decision-making and tactical choices, Rocketmen gives you the feel of taking a front seat in a technologically wonderful spectacle of space exploration. It’s up to your predictive abilities and resource management skills to determine what kind of endeavor would be most suitable for paving the way to Earth’s celestial neighbors. It doesn’t matter whether it would be a low Earth orbit satellite or a manned base destined for the Red Planet; plan your mission carefully, equip your shuttles and rockets craftily, yet do not hesitate when your gut instinct tells you when it’s time to launch!

The universe might wait for you eternally. Your opponents won’t!