ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Rise of Tribes

۲,۷۱۲,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

نقد و بررسی

در دوران پیش از تاریخ باستان ، شما یک سرزمین جدید با دریاچه ها ، کوه ها و جنگل های فراوان (و ظاهرا بسیاری از سنگ های سنگی را که باید تاس نامید) کشف کرده اید. افراد شما می توانند چیزهای جدیدی مانند سبد فروشی یا گاو پیدا کنند یا به سادگی رشد کنند و تسخیر کنند.

در Rise of Tribes ، بازیکنان در دوره های ماقبل تاریخ یک قبیله قبیله ای را کنترل می کنند که به دنبال رشد ، حرکت ، جمع آوری و رهبری مردم خود هستند. این صفحه مدولار است و از هگز در انواع مختلف زمین تشکیل شده است. هر هگز یک محدودیت جمعیتی دارد. بازیکنان تعداد اعضای قبیله ای را که بر روی هر یک از شانزده نفر قرار می دهند مدیریت می کنند تا یا باعث درگیری شوند یا از درگیری جلوگیری کنند.

در هر نوبت بازیکن فعال دو تاس می زند ، سپس دو عمل را از چهار اقدام انجام می دهد – رشد ، حرکت ، جمع کردن و / یا سرب. هر عملی یک بار برطرف می شود. قدرت هر اقدام انجام شده بستگی به قالب رول به علاوه آخرین تاسهایی دارد که روی صفحه عمل در عمل انتخاب شده توسط بازیکنان دیگر قرار می گیرد. پس از انجام هر دو اقدام ، پخش کننده فعال هرگونه تعارض را برطرف می کند. مرحله آخر هر نوبت زمان ساخت روستاها و تکمیل کارت های گل است.

پیروزی از دو طریق امکان پذیر است: جمع آوری منابع برای ساختن روستاها و / یا تکمیل کارت های هدف توسعه و پیشرفت برای تمدن خود. دهکده ها (محدود به 1 در هر هگزا) برای قبیله ای که در ابتدای چرخش آن قبیله آنها را ایجاد کرده است ، 1 امتیاز کسب می کنند. کارت های گل پس از تکمیل بلافاصله امتیاز کسب می کنند. جاه طلبی هر قبیله کسب 15 امتیاز است. قبیله ای که 15 امتیاز کسب می کند ابتدا برنده بازی است.

حالت انفرادی ، با اضافه شدن Rise of Tribes: The Vul’Keth Invasion (مورد نیاز و فروش جداگانه) ، یک روش بسیار چالش برانگیز برای بازی Rise of Tribes است.

In ancient prehistoric times, you have discovered a new land with plentiful lakes, mountains and forests (and apparently many stone rocks that shall be called dice). Your people can develop new things like basketry or find oxen or simply GROW and conquer.

In Rise of Tribes, players control a tribal faction in prehistoric times looking to GROW, MOVE, GATHER, and LEAD their people. The board is modular, composed of hexes in various terrain types. Each hex has a population limit. Players manage the number of tribe members they place on any one hex to either trigger or avoid conflict.

Each turn the active player rolls two dice, then selects two of the four actions to take – GROW, MOVE, GATHER, and/or LEAD. Each action is resolved one action at a time. The power of each action taken depends on the die roll plus the last couple of dice placed onto the action board on the selected action by other players. Once both actions are taken, the active player resolves any Conflicts. The final step of each turn is the time to build villages and complete goal cards.

Victory is possible in a couple ways: gathering resources to build villages and/or completing development and achievement goal cards for your civilization. Villages (limited to 1 per hex) score 1 point for the tribe that built them at the start of that tribe’s turn. Goal cards will score points immediately when completed. Every tribe’s ambition is to score 15 points. The tribe to score 15 points first wins the game.

Solo mode, with the addition of Rise of Tribes: The Vul’Keth Invasion (required and sold separately), is a very challenging way to play Rise of Tribes.