ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Power Plants: Kickstarter Edition

نقد و بررسی

  • 1–5 Players
  • 30 Min
    Playing Time
  • Age: 8+
  • Weight: 2.00 / 5

Power Plants: Kickstarter Edition شامل موارد زیر است که در نسخه خرده فروشی این بازی گنجانده نشده است:

– نیروگاه ها: ریز انبساط پیک
توسعه میکرو Spades مجموعه ای از پنج نشانه بیل را برای شما فراهم می کند تا به بازی پایه اضافه کنید. هر بازیکن یک نشانه بیل دریافت می کند و می تواند توکن خود را دور بیندازد تا یک پچ از دست شما را با یکی از مهد کودک عوض کند.

یک بیل قابل اعتماد به شما کمک می کند تا نهال های عالی را درست در زمانی که به آنها نیاز دارید پیدا کنید!

– نیروگاه ها: Sprite Ponds میکرو انبساط
میکرو گسترش Sprite Ponds 2 کاشی حوضچه جدید را با شرایط امتیازدهی ویژه برای اضافه کردن به بازی پایه فراهم می کند.

حوضچه های پر زرق و برق برای جانوران شلوغ طراوت فراهم می کنند… اما تکه های پر ازدحام تشنه می مانند!

– نیروگاه ها: گسترش میکرو
توسعه میکرو Stewards یک دسته از ده کارت Steward را برای شما فراهم می کند تا به بازی پایه اضافه کنید.

مهمانداران ماهر قدرت های بازیکن انحصاری خود را به بازی های شما می آورند. از مزیت منحصر به فردی برخوردار شوید که استراتژی شما را هدایت می کند!

– نیروگاه ها: جادوگران میکرو انبساط
میکرو بسط Wizards مجموعه ای از 5 جادوگر اضافی (یکی برای هر بازیکن) به همراه قوانین اصلاح شده را برای اضافه کردن به بازی پایه فراهم می کند.

حفظ حضور جادوگرانه در باغ تضمین می کند که تکه های جدید شما به هم نخواهند خورد!
– درج جعبه Trayforge سفارشی
– نشانه های جواهر و اشکال جن ارتقا یافته است
– کیسه کاشی سیلک

درباره بازی:
هر جادوگر در محله می داند که بهترین اجزای طلسم تازه رشد می کنند. متأسفانه، تنها یک قطعه خاک حاصلخیز خاص در این منطقه برای پرورش گیاهان جادویی بهترین است. همه موافقند که باغ را به اشتراک بگذارند، اما شما یک برنامه دارید: تیم جن وفادار شما از قدرت گیاهان برای نفوذ به باغ در حین رشد استفاده خواهند کرد، به طوری که وقتی همه چیز در شکوفه کامل است، قوی ترین تکه ها متعلق به آن باشند. برای تو!

در Power Plants، شما جادوگری هستید که با رقبای خود باغ مشترکی از گیاهان جادویی را پرورش می دهید. در هر نوبت، یکی از کاشی های وصله ای را از دست خود انتخاب کرده و به باغ در حال رشد اضافه می کنید. می‌توانید کاشی اضافه‌شده را برای قدرت پویای «گیاهی» آن فعال کنید یا تمام کاشی‌هایی را که لمس می‌کند برای قدرت «رشد» کمی ضعیف‌تر (اما هنوز بسیار سرد) آن‌ها فعال کنید. همانطور که میدان ها گسترش می یابند، شما به طور استراتژیک جن های خود را به کار می گیرید تا کنترل هر چه بیشتر از گیاهان خارق العاده را به دست آورید. آیا مهارت های باغبانی جادویی شما نتیجه خواهد داد؟

رشد باغ را دستکاری کنید، جواهرات جادویی را جمع آوری کنید، و تیم ارواح وفادار خود را مستقر کنید تا رقابت شما را دفع کنند و پس از تکمیل باغ، کنترل با ارزش ترین زمین ها را در دست داشته باشید!

Power Plants: Kickstarter Edition includes the following items not included in retail version of this game:

– Power Plants: Spades micro-expansion
The Spades micro-expansion provides a set of five spade tokens for you to add to the base game. Each player will receive a spade token and can discard their token to swap one patch from your hand with one from the Nursery.

A trusty spade will help you dig up the perfect seedlings right when you need them!

– Power Plants: Sprite Ponds micro-expansion
The Sprite Ponds micro-expansion provides 2 new pond tiles with special scoring conditions for you to add to the base game.

Glittering ponds provide refreshment for busy sprites… but overcrowded patches stay thirsty!

– Power Plants: Stewards micro-expansion
The Stewards micro-expansion provides a deck of ten Steward cards for you to add to the base game.

The skillful Stewards bring their exclusive player powers to your games; enjoy a unique advantage that will guide your strategy!

– Power Plants: Wizards micro-expansion
The Wizards micro-expansion provides a set of 5 additional wizard meeples (one per player) along with modified rules for you to add to the base game.

Keeping a wizardly presence in the garden ensures that your new patches won’t be messed with!
– Custom Trayforge box insert
– Upgraded gem tokens and sprite shapes
– Silkscreened tile bag

About the game:
Every wizard in the neighborhood knows that the best spell components are grown fresh. Unfortunately, only one particular plot of fertile soil in the area is the best for growing magical plants. Everyone agrees to “share” the garden, but you have a plan: Your team of loyal sprites will use the powers of the plants to infiltrate the garden as it grows, so that when everything is in full bloom, the most potent patches will belong to you!

In Power Plants, you are a wizard growing a shared garden of magical plants with your rivals. Each turn, you choose one of the patch tiles from your hand and add it to the growing garden. You can activate the added tile for its dynamic “plant” power or activate all the tiles it touches for their slightly weaker (but still very cool) “grow” powers. As the fields expand, you strategically deploy your sprites to gain control of more and more of the fantastic flora. Will your magical horticulture skills pay off?

Manipulate the garden’s growth, gather magical gems, and deploy your team of loyal sprites to repel your competition and be in control of the most valuable fields when the garden is complete!