ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Ora et Labora

۴,۳۷۹,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

در اورا و لابرایا ، هر بازیکن در دوره قرون وسطایی رئیس یک صومعه است که زمین را به دست می آورد و ساختمان هایی را می سازد – بنگاه های کوچکی که منابع و سود کسب کنند. هدف ساخت زیرساخت کاری و ساخت اقلام معتبر – مانند کتاب ، سرامیک ، زیور آلات و یادگارها – کسب امتیازات برتر در پایان بازی است.

اورا و لابرای ، پنجمین بازی “بزرگ” یو روزنبرگ ، مکانیزم های بازی شبیه به Le Havre خود را دارد ، مانند کاشی های منبع دو طرفه که می توانند از یک مورد اساسی به چیزی مفیدتر ارتقا یابند. به جای اضافه کردن منابع به صفحه نوبت به طور نوبتی مانند Agricola و Le Havre ، Ora et Labora از یک رندل شماره گذاری شده برای نشان دادن تعداد هر منبع در هر زمان استفاده می کند. در ابتدای هر دور ، بازیکنان رندل را با یک بخش می چرخانند و شمارش کلیه منابع را در همان زمان تنظیم می کنند.

هر بازیکن دارای یک صفحه بازی شخصی است. ساختمان های جدید هر از گاهی وارد بازی می شوند و بازیکنان می توانند با مصالح ساختمانی که جمع آوری می کنند ، آنها را بر روی تخته های بازی خود بسازند و برخی محدودیت های زمین را در مورد آنچه در آنجا ساخته می شود ، ایجاد می کنند. بعضی از فضاها با درختان و یا شبها روی آنها شروع می شود ، همانطور که در Agricola: Farmers of Moor ، بنابراین آنها مانع توسعه می شوند تا زمانی که یک بازیکن زمین را پاک کند ، اما هنگام حذف آنها منابع را فراهم می کنند. ایجاد هوشمندانه در صفحه بازی شخصی شما ، بر نمره نهایی شما تأثیر می گذارد و بازیکنان می توانند در صورت لزوم زمین های اضافی را در طول بازی خریداری کنند.

بازیکنان همچنین سه کارگر دارند که می توانند وارد ساختمان ها شوند تا اقدامی را که مربوط به آن مکان است انجام دهند. کارگران باید در محل خود بمانند تا زمانی که شما هر سه را قرار دهید. شما می توانید با این کارگران وارد ساختمان های خود شوید ، اما برای ورود و استفاده از ساختمان های بازیکن دیگر ، باید هزینه آن را به آن بازیکن بپردازید تا او یکی از کارگران خود را به آن ساختمان منتقل کند تا کار را برای شما انجام دهد.

اورا و لابرای دو ویژگی دارند: فرانسه و ایرلند.

In Ora et Labora, each player is head of a monastery in the Medieval era who acquires land and constructs buildings – little enterprises that will gain resources and profit. The goal is to build a working infrastructure and manufacture prestigious items – such as books, ceramics, ornaments, and relics – to gain the most victory points at the end of the game.

Ora et Labora, Uwe Rosenberg’s fifth “big” game, has game play mechanisms similar to his Le Havre, such as two-sided resource tiles that can be upgraded from a basic item to something more useful. Instead of adding resources to the board turn by turn as in Agricola and Le HavreOra et Labora uses a numbered rondel to show how many of each resource is available at any time. At the beginning of each round, players turn the rondel by one segment, adjusting the counts of all resources at the same time.

Each player has a personal game board. New buildings enter the game from time to time, and players can construct them on their game boards with the building materials they gather, with some terrain restrictions on what can be built where. Some spaces start with trees or moors on them, as in Agricola: Farmers of the Moor, so they hinder development until a player clears the land, but they provide resources when they are removed. Clever building on your personal game board will impact your final score, and players can buy additional terrain during the game, if needed.

Players also have three workers who can enter buildings to take the action associated with that location. Workers must stay in place until you’ve placed all three. You can enter your own buildings with these workers, but to enter and use another player’s buildings, you must pay that player an entry fee so that he’ll move one of his workers into that building to do the work for you.

Ora et Labora features two variants: France and Ireland.