ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Oddville

۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

نقد و بررسی

به اندازه کافی عجیب و غریب، چند نفر از شما برای ساخت شهر OddVille استخدام شده اند، خانه چهار کارمند قدرتمند.

با احتیاط، ساختمان های خود را به منظور کسب قدرت و شهرت بیشتر، در حالی که برنامه های مخالفان خود را خنثی می کنید، قرار دهید. کارکنان خود را مدیریت کنید تا منابع، سکه ها و پروژه های ساختمانی مورد نیاز خود را برای کسب علامت در شهر به دست بیاورید. خیابان های شهر را برای دسترسی به منابع یا سکه ها از ساختمان های مجاور برنامه ریزی کنید، حتی اگر نه.

تحت تاثیر قرار دادن تیم حق، و شما یک بازدید از یک عضو تیم، که با خوشحالی به شما کمک می کند تا در حالی که از مهمان نوازی شما کمک می کند. این تیم برای اولین بار، هر چند: در یک لحظه متوجه، هر عضو تیمی به سالن تیم بازگشت، بدون در نظر گرفتن اینکه چه مقدار از شما ناراحت کننده است. البته، فردی که “الهام بخش” جلسه تیمی است، ممکن است به زودی در زمان “ناامید” مهمان شما گریه کند.

OddVille یک بازی مبتنی بر کارت است که در آن تمام اقدامات با بازی یکی از چهار کارت Worker شما انجام می شود. هر کارگر کارت دارای قدرت متفاوت است و می تواند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد: برای دریافت یک پروژه، برای به دست آوردن منابع یا جمع آوری سکه ها. در طی نوبت شما می توانید یک کارت یا یک ساختمان را به شهر اضافه کنید. آن را به ساختمان های مجاور با جاده وصل کنید و پاداش خود را به دست آورید.

شهر با سهم هر بازیکن رشد می کند، هرگز ارزش های ساختمان های بازیکنان را تغییر نمی دهد. به محض اینکه یک بازیکن ساختمان ششم خود را بسازد، بازی به پایان می رسد و بازیکن با بیشترین امتیاز برنده می شود.

 

 

 

Oddly enough, several of you have been hired to build the city of OddVille, home to four powerful worker guilds.

Cleverly place your buildings in order to obtain greater power and fame, while thwarting your opponents’ plans. Manage your workers to obtain the resources, coins, and building projects you need in order to make your mark on the city. Plan the city streets to get access to resources or coins from nearby buildings, even if not yours.

Impress the right guild, and you will get a visit from a guild member, who will gladly help you out while enjoying your hospitality. The guild comes first, though: At a moment’s notice, every guild member will return to the guild hall, regardless of how much that inconveniences you. Of course, the person who “inspired” the guild meeting may be chuckling gleefully at the “unfortunate” timing of your guest’s departure.

OddVille is a card-based city-building game in which all actions are carried out by playing one of your four Worker cards. Each Worker card has a different power and can be used in different ways: to get a project, to obtain resources, or to collect coins. During your turn, you can either play a card or add a building to the city. Connect it to adjacent buildings with roads and you will gain their bonus.

The city grows with each player’s contribution, ever changing the values of players’ buildings. As soon as a player builds his sixth building, the game ends and the player with the most points wins.