ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Neta-Tanka

۳,۶۸۲,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

قبیله فراستریورز در امتداد رودخانه بزرگ منجمد ساکن هستند. اعضای آن در هماهنگی با طبیعت زندگی می کنند. این قبیله از قوانین چهار پیر پیروی می کند که خود توسط ارجمندترین بزرگان، نتا تانکا هدایت می شوند. هنگامی که Neta-Tanka وارد گرگ و میش زندگی می شود، فراستریورها در Sacred Grounds جمع می شوند تا جانشینی را تعیین کنند. در طی این مراسم، هر قبیله یک رهبر جوان را معرفی می کند که برای تبدیل شدن به نتا تانکای جدید، نیاز به نشان دادن سخاوت و توانایی در تأمین نیاز قبیله دارد.

گیم پلی:
وقتی نوبت شما رسید، یک کارگر را روی تخته قرار دهید. همه بازیکنان کارگران خود را در یک زمان قرار می دهند تا زمانی که همه کارگران خود را قرار دهند.

سپس، به ترتیب نوبت، بازیکنان تمام کارگران خود را تحریک می کنند.

از قبل فکر کنید، زیرا برخی از اقدامات مستلزم انجام اقدامات دیگری از قبل است! برای مثال، اگر می‌خواهید گلوله‌ها را دریافت کنید، عمل «شکار» باید زودتر در نوبت شروع شده باشد. و وقتی پوست بازی را به دست می آورید، گوشت برای سایر بازیکنان در دسترس می شود. بسیار مهم است که هنگام قرار دادن کارگران خود، ترتیب نوبت را به خاطر بسپارید، در غیر این صورت ممکن است وقتی اقدامات خود را حل می کنید، آنها کاری نداشته باشند!

یکی دیگر از نکات کلیدی بازی این است که نقاط روی تخته با یکدیگر مرتبط هستند. راه اندازی 2 اقدامی که با یکدیگر مرتبط هستند به شما کمک می کند (با بهبود آن اقدامات، یا دادن منابع اضافی به شما، …).

روش های مختلفی برای کسب امتیاز در بازی وجود دارد. شما امتیاز می گیرید:
برای قبیله خود چادر بسازید
غذا دادن به قبیله شما
اشیاء دست ساز
بالا بردن بالاترین توتم برای خدایان
نشان دادن سخاوت به مخالفان
بازیکنی که بیشترین امتیاز را در پایان کسب کرده باشد، Nētā-Tanka اعلام می شود!

The Frostrivers tribe dwells along the Great Frozen River. Its members live in harmony with Nature. The tribe obeys the laws of the Four Elders, themselves guided by the most venerable of the Elders, the Neta-Tanka. When the Neta-Tanka enters the twilight of life, the Frostrivers gather at the Sacred Grounds to designate a successor. During this ceremony, each clan presents a young leader who will need to demonstrate generosity and the ability to provide for the tribe in order to become the new Neta-Tanka.

Gameplay:
When it is your turn, place a worker on the board. All the players place their workers, one at the time, until everybody has placed all their workers.

Then, in the order of the turn, the players trigger all their workers.

Think ahead, because some actions require other actions to be triggered beforehand! For example, if you want to get pelts, the “Hunt” action must have been triggered earlier in the turn. And when you skin the game to get the pelts, then the meat becomes available for the other players. It is crucial to remember the turn’s order when you place your workers, or they might have nothing to do when you resolve your actions!

Another key point of the game is that the spots on the board are linked with each other. Triggering 2 actions that are linked with each other gives you a boost (by improving those actions, or giving you extra resources, …).

There are different ways of scoring points in the game. You score points by:

  • Building tents for your tribe
  • Feeding your tribe
  • Handcrafting objects
  • Raising the highest Totem for the deities
  • Showing generosity to your opponents

The player with the most points at the end is declared Nētā-Tanka!