ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

KLASK

۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

نقد و بررسی

صفحه بازی KLASK مانند یک میدان توپ با دو سوراخ عمیق به عنوان اهداف در هر انتهای میدان کار می کند. در وسط میدان ، سه قطعه مغناطیسی سفید به عنوان “موانع” عمل می کنند – آنها را به قطعه بازی خودتان جلب نکنید! قطعه بازی شما یک آهنربای سیاه است. شما با نگه داشتن یک آهنربای بزرگ در زیر تخته ، آن را کنترل می کنید. این آهنربا به یک آهنربای کوچک متصل شده در میدان متصل شده است. هدف از این بازی فشار دادن توپ کوچک و قرمز رنگ روی زمین با قطعه آهنربایی / بازی خود ، شلیک توپ به بالای موانع و حریف خود است و به درون سوراخ دروازه (Klask) است. خیلی حیرت انگیز است وقتی که حریف شما به طور ناگهانی در معرض موانع سفید پوشیده شود یا قطعه بازی خود را به سمت هدف بیاندازید – اتفاقی که اگر کمی مشتاق باشید ممکن است اتفاق بیفتد!

صفحه بازی را روی یک میز بین دو بازیکن قرار دهید. سه قطعه مغناطیسی سفید را روی قسمت های سفید روی تخته قرار دهید. دو سکه را در هر شکاف نقطه کنار “0” قرار دهید. هر بازیکن یک قطعه بازی مغناطیسی سیاه و سفید را در دو بخش دارد. قسمت کوتاه (نازک) را در بالای تخته و قسمت طولانی (ضخیم) را در زیر تخته به گونه ای قرار دهید ، بنابراین دو قسمت یکدیگر را “گیر” می دهند. توپ را در قسمت شروع گوشه قرار دهید. آن را با تکه های بازی سیاه هدایت کنید.

جوانترین بازیکن بازی را شروع می کند. شما امتیاز کسب می کنید اگر:

توپ در سوراخ حریف شما به پایان می رسد و در سوراخ باقی می ماند.
دو یا سه قطعه مغناطیسی سفید به قطعه بازی حریف خود می چسبند.
حریف به طور تصادفی قطعه بازی خود را به درون دروازه دروازه خود می کشد.
اگر حریف قطعه بازی خود را گم کند.

هر بار که امتیاز کسب می کنید ، باید یک سکه خود را یک نقطه به جلو در شکاف نقطه حرکت دهید. بازیکنی که برای اولین بار به میدان KLASK می رسد برنده می شود.

در حین بازی:

اگر یکی از قطعه های مغناطیسی سفید به یک قطعه بازی بچسبد ، بازی ادامه می یابد؛ اگر دو قطعه مغناطیسی سفید به یک قطعه بازی بچسبند ، حریف یک امتیاز کسب می کند.
اگر توپ از لبه های تخته سقوط کرد ، باید توپ را در قسمت شروع گوشه در نیمه ای که توپ از آن سقوط کرد ، قرار دهید.
اگر یک یا چند قطعه مغناطیسی سفید روی لبه های تخته سقوط کند ، بازی ادامه می یابد.
هر بار که یک بازیکن به ثمر می رسد ، باید قطعات مغناطیسی سفید را روی میادهای سفید روی تخته قرار دهید و بازیکنی که امتیاز کسب نکرده است ، توپ را در زمین شروع گوشه خود قرار می دهد.

KLASK game board is shaped like a ball field with two deep holes functioning as goals in each end of the field. In the middle of the field, three white magnetic pieces serve as “obstacles” – do NOT attract them to your own gaming piece! Your gaming piece is a black magnet. You control it by holding a large magnet under the board. This magnet is connected to a small magnet placed on the field. The purpose of the game is to push the small, red ball around on the field with your magnet/gaming piece, shoot the ball past the obstacles and your opponent and into the goal hole (Klask). It’s so much fun when your opponent suddenly is covered in white obstacles or you drop your gaming piece into the goal – something which might happen if you get a little too eager!

Place the game board on a table between the two players. Place the three white magnetic pieces on the white fields on the board. Put two coins in each point slot next to the “0”. Each player has a black magnetic gaming piece in two parts. Place the short (thin) part on top of the board and the long (thick) part under the board in such a way, so the two parts “catch” each other. Place the ball in the corner start field. Steer it with the black gaming pieces.

The youngest player starts the game. You score a point if:

  • The ball ends in your opponent’s hole and stays in the hole.
  • Two or all of the three white magnetic pieces stick to your opponent’s gaming piece.
  • The opponent accidentally pulls their gaming piece into their own goal hole.
  • If the opponent loses their gaming piece.

Each time you get a point, you must move your coin one point forward in the point slot. The player who first reaches the KLASK field wins.

During the game:

  • If one of the white magnetic pieces sticks to a gaming piece, the game continues; if two of the white magnetic pieces stick to one gaming piece, the opponent gets one point.
  • If the ball falls over the edges of the board, you must place the ball in the corner start field in the half from which the ball fell.
  • If one or more white magnetic pieces fall over the edges of the board, the game continues.
  • Each time a player scores a point, you must put the white magnetic pieces back on the white fields on the board, and the player who did not score a point places the ball in their corner start field.