ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Kingsburg (Second Edition)

۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

نقد و بررسی

Kingsburg  | قلمرو کینگزبورگ مورد حمله قرار گرفته است! مهاجمان هیولایی در مرزها جمع می شوند و هدف آنها حمله و غارت قلمرو است! پادشاه شما را برگزیده است تا مسئولیت ولایتی را در مرز بگیرید. شما استان خود را مدیریت خواهید کرد و به دفاع از قلمرو کمک خواهید کرد. برای تحقق این امر ، شما باید بر مشاوران پادشاه و خانواده سلطنتی تأثیر بگذارید تا از طلا، چوب، سنگ و سرباز برای به دست آوردن و گسترش سرزمین های خود استفاده کنند. اما شما تنها والی نیستید که به کمک مشاوران کمک می کنید! سایر بازیکنان همچنین به دنبال جمع آوری بهترین منابع برای سرزمین های خود هستند.

پادشاه تریتوس منتظر شماست. آیا می توانید تأثیرگذارترین و قدرتمندترین فرماندار قلمرو باشید؟

بازی کینگزبورگ طی 5 سال صورت می گیرد ، در مجموع 20 چرخش. در هر سال ، سه فصل تولید برای جمع آوری منابع ، سازه های ساختمان و آموزش نیروهای نظامی وجود دارد. هر دور چهارم زمستان است ، که در آن همه بازیکنان باید با ارتش مهاجم مبارزه کنند. هر بازیکن باید با مهاجمان روبرو شود ، بنابراین این یک بازی همکاری نیست.

منابع مربوط به ساختن سازه ها و آموزش نیروهای نظامی با تأثیرگذاری بر مشاوران در شورای پادشاه جمع آوری می شود. بازیکنان تاس های تأثیر خود را روی اعضای شورا قرار می دهند و هر یک از مشاوران منابع مختلفی را به آنها اعطا می کنند یا به سربازان ، امتیازات پیروزی و دیگر مزایا به بازیکنی که قادر است برای نوبت کنونی در آن مشاور تأثیر بگذارد ، اهدا می کنند. بازیکن با کمترین میزان تأثیر تاس ، اولین کسی است که انتخاب می کند که در کجا می تواند نفوذ خود را خرج کند. این به عنوان راهی برای تعادل نورد تاس ضعیف عمل می کند. حتی با وجود یک روال بسیار بدشانس ، یک بازیکن باهوش هنوز هم می تواند با تعداد خوبی از منابع و یا سربازان از شورا بیرون بیاید.

در پایان پنج سال ، بازیکنی که به بهترین وجه قلمرو اختصاصی خود را توسعه داده و از طریق شورا بیشتر پادشاه را خوشحال می کند ، برنده می شود.

Kingsburg (نسخه دوم) شامل شش ماژول توسعه برای استفاده با بازی پایه است.

 

 

 

The realm of Kingsburg is under attack! Monstrous invaders are gathering at the borders, aiming to invade and plunder the realm! Your king has chosen you to take charge of a province on the border; you will manage your province and help defend the realm. To accomplish this, you must influence the King’s advisors and the Royal Family to obtain gold, wood, stones, and soldiers to expand and defend your lands. But you are not the only governor seeking the aid of the advisers! The other players also seek to collect the best resources for their own territories.

King Tritus is waiting for you. Will you be able to be the most influent and powerful governor of the realm?

The game of Kingsburg takes place over five years, a total of 20 turns. In every year, there are three production seasons for collecting resources, building structures, and training troops. Every fourth turn is the winter, in which all the players must fight an invading army. Each player must face the invaders, so this is not a cooperative game.

The resources to build structures and train troops are collected by influencing the advisers in the King’s Council. Players place their influence dice on members of the Council, and each adviser awards different resources or allocate soldiers, victory points, and other advantages to the player who was able to influence that adviser for the current turn. The player with the lowest influence dice sum is the first to choose where to spend their influence; this acts as a way of balancing poor dice rolling. Even with a very unlucky roll, a clever player can still come out from the Council with a good number of resources and/or soldiers.

At the end of five years, the player who best developed their assigned territory and most pleased the King through the Council wins.

Kingsburg (Second Edition) includes six expansion modules for use with the base game.