ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

HMS Dolores

۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

  • 2–4 Players
  • 10–20 Min
    Playing Time
  • Age: 10+
  • Weight: 1.32 / 5

Eric M. Lang و Bruno Faidutti برای ساختن بازی معمای زندانی نهایی به نیروهای خود ملحق شده اند. آیا همکاری می کنید و در معرض خطر مغلوب شدن توسط یک بازیکن حریص هستید؟ یا رقابت می کنید و خطر از دست دادن همه چیز را دارید؟

شما دزدان دریایی هستید که فقط یک کشتی را غارت کرده اید و باید در مورد نحوه تقسیم گنج مذاکره کنید. هفت نوع لوت با مقادیر 1 تا 3 وجود دارد. در پایان بازی، شما فقط به انواع گنج هایی که بیشترین و کمترین آنها را دارید امتیاز می دهید.

در هر نوبت، چهار گنج جدید باز کنید: دو تا در مقابل خود و دو تا در مقابل همسایه خود. به طور همزمان تصمیم بگیرید که چگونه آنها را تقسیم کنید. انتخاب ها:

آرامش (من 2 نفر را جلوی خودم می خواهم)
جنگ (من همه آنها را می خواهم)
اولین انتخاب (من فقط یکی می خواهم، اول انتخاب کنید)
اگر هر دو بازیکن صلح را انتخاب کردند، لوت را به طور مساوی تقسیم کنید. اگر هر دو جنگ را انتخاب کردند، تمام گنج را از دست بدهید. اگر هر دو انتخاب اول را انتخاب کردند، تمام گنج و یکی از ستون های گنج به دست آمده خود را از دست بدهید.

بازی تا زمانی که کارت سحر کشیده شود ادامه دارد. 15 دقیقه!

Eric M. Lang and Bruno Faidutti have joined forces to create the ultimate prisoner’s dilemma game. Do you cooperate and risk getting outsmarted by a greedy player? Or do you compete and risk losing everything?

You are pirates who just looted a ship and must negotiate how to split the treasure. There are seven types of loot with values from 1 to 3. At the end of the game, you only score the treasure types you have the most and least of.

On each turn, open four new treasures: two in front of you and two in front of your neighbour. Simultaneously decide how to split them. Choices:

  • Peace (I want the 2 in front of me)
  • War (I want them all)
  • First pick (I want just one, pick first)

If both players choose peace, split the loot evenly. If both choose war, lose all treasure. If both choose first pick, lose all treasure and one of your gained treasure columns.

The game continues until the Dawn Card is drawn. 15 minutes!