ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Great Western Trail: At the Poker Table

نقد و بررسی

rettspiel Adventskalender 2018 Promo.

راه اندازی بازی:
بازی را طبق معمول تنظیم کنید.
پس از آن ، جدول پوکر را در کنار بازی قرار دهید و کمی اتاق را در اطراف آن بگذارید.
بسته به تعداد بازیکن ، نشانگرهای جایزه نشان داده شده در زیر را بگیرید و آنها را در یک گوشه از جدول پوکر به ترتیب صعودی جمع کنید تا نشانگر جایزه 6 امتیازی در بالای صفحه قرار گیرد.

بازی کردن
بازی طبق معمول انجام می شود. با این حال ، کاشی های خنثی D و G یک عمل محلی دیگر را انجام می دهند که یک بازیکن می تواند وقتی که با دام خود متوقف شود ، روی آنها انجام دهد.

پایان بازی و گلزنی نهایی طبق معمول با این موارد اضافی انجام می شود: کارت هایی که هنوز هم در انتهای بازی در کنار بازیکن پوکر بازیکن قرار دارند ، برای گلزنی نهایی نادیده گرفته می شوند و هر بازیکنی که مقابل وی امتیاز ویژه ای دارد ، امتیازات خود را کسب می کند. در مرحله 8 نمره نهایی.

Brettspiel Adventskalender 2018 Promo.

Setup:

Set the game up as usual.

Afterward, place the poker table next to the game and leave some room around it.

Depending on the player count, take the bonus markers shown below and stack them in one corner of the poker table in ascending order so that the 6-point bonus marker lies on top.

Playing the game

The game is played as usual. However, the neutral building tiles D and G provide one more local action each that a player can perform when she stops on them with her cattleman.

End of the game and final scoring are carried out as usual with these additions: Cards that are still next to a player’s poker player at game end are ignored for the final scoring and each player who has a bonus marker in front of her gains its points in step 8 of the final scoring.