ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Golem

۳,۶۲۳,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

نقد و بررسی

 • 1–4 Players
 • 90–120 Min
  Playing Time
 • Age: 14+
 • Weight: 3.97 / 5

Golem یک بازی موتورسازی توسط Simone Luciani، Virginio Gigli و Flaminia Brasini است، همان تیمی که هتل Grand Austria و Lorenzo il Magnifico را برای شما به ارمغان آورد.

این بازی بر اساس افسانه قرن شانزدهمی گولم پراگ است، موجودی انسان‌نما که خاخام لوو برای محافظت از مردمش از مجسمه‌ای سفالی متحرک ساخته است. در بازی، بازیکنان نقش خاخام هایی را بر عهده می گیرند که این موجودات قدرتمند را خلق کرده و رشد می دهند که تحت کنترل دانش آموزان در اطراف محله های پراگ جابجا خواهند شد. مراقب باشید، زیرا اگر یک گولم بیش از حد قدرتمند شود، هر چیزی را که در راه خود با آن روبرو می شود نابود می کند. بازیکنان همچنین می توانند گولم های خود را بکشند تا پاداش دریافت کنند.

بازیکنان همچنین مصنوعات قدرتمندی ایجاد می کنند و با جمع آوری کتاب های باستانی دانش کسب می کنند.

بازی به چهار مرحله تقسیم می شود و هر دور از 7 مرحله تشکیل شده است:

تازه کردن
جنبش گولم
اکشن (2 اکشن مرمر و 1 اقدام خاخام)
نوبت سفارش
شخصیت تأثیرگذار
درآمد و توسعه
گولم کنترل
در ابتدای هر دور، بازیکنان تیله‌های رنگی را در کنیسه سه‌بعدی به هم می‌ریزند که آنها را به پنج خط مربوط به پنج عمل اصلی موجود در بازی تقسیم می‌کند:

کار: با پرداخت Knowledge می توانید گولم موجود در شهر پراگ را فعال کرده و پاداش دریافت کنید.
Golem: خاک رس را برای ایجاد گولم های جدید و ارتقاء پیشرفت ها در هیئت مدیره شخصی خود به دست آورید.
مصنوع: برای ساختن مصنوعاتی که پاداش‌های دائمی در بازی ارائه می‌دهند و پیشرفت‌ها را در هیئت مدیره شخصی خود ارتقا دهید، سکه‌ها را به دست آورید و طلا بخرید.
طلسم ها: به دست آوردن دانش و انجام طلسم (با امتیاز برای مجموعه کتاب) و ارتقاء پیشرفت ها در هیئت مدیره شخصی خود.
آینه: با پرداخت 1 سکه، یک عمل را به انتخاب خود انجام دهید.
تعداد تیله‌های موجود در خط اکشن مربوطه تعیین می‌کند که بازیکن چقدر از این عمل به دست می‌آورد. هنگامی که اقدامی را انتخاب می کنید، یک تیله را به انتخاب خود در خط مربوطه جمع آوری می کنید و بسته به رنگ سنگ مرمری که انتخاب کرده اید، دانش آموز خود را نیز در یکی از مناطق پراگ به جلو حرکت می دهید.

مهم است که دانش آموزان خود را در آن مسیرها پیش ببرید تا بتوانید گولم های خود را تحت کنترل داشته باشید. در پایان راند نیز می توان از دانش برای کنترل گولمی استفاده کرد که از دانش آموزانش پیشی گرفته است، اما اگر یکی از این موجودات کنترل نشده باشد، ممکن است خطرناک شود و محله را نابود کند، پس از آن باید آن را تخریب و دفن کنید!

رنگ مرمر نیز مهم است، زیرا در پایان راند، اگر ترکیب صحیح دو رنگ را به دست آورید، لطف یکی از شخصیت های قدرتمند پراگ را دریافت می کنید که هر دور متفاوت خواهد بود.

در پایان دور چهارم، بازیکنان برای گولم‌های فعال یا مدفون، مصنوعات، کتاب‌ها، توسعه روی تخته شخصی خود و کارت‌های گل جمع‌آوری شده امتیاز کسب می‌کنند.

Golem is an engine-building game by Simone Luciani, Virginio Gigli and Flaminia Brasini, the same team that brought you Grand Austria Hotel and Lorenzo il Magnifico.

The game is based on the 16th-century legend of the Golem of Prague, an anthropomorphic creature that Rabbi Loew animated from a clay statue to protect his people. In the game, players take on the role of rabbis who create and grow these powerful creatures that will be moved around the neighborhoods of Prague under the control of students. Be careful, because if a golem becomes too powerful, it will destroy everything it encounters on its way. Players can also kill their Golems in order to get bonuses.

Players also create powerful artifacts and acquire knowledge by collecting ancient books.

The game is divided into four rounds, and each round is composed of 7 phases:

 1. Refresh
 2. Golem Movement
 3. Actions (2 marble actions and 1 rabbi action)
 4. Turn Order
 5. Influence Character
 6. Income and Development
 7. Golem Control

At the beginning of each round, the players will shuffle the colored marbles into the 3D synagogue that will split them into five lines corresponding to the five main actions available in the game:

 • Work: By paying Knowledge, you can activate the Golem placed in the city of Prague and get bonuses.
 • Golem: Obtain clay to create new golems and upgrade the developments on your personal board.
 • Artifact: Obtain coins and buy gold to build artifacts that offer permanent bonuses in the game and upgrade developments on your personal board.
 • Spells: Obtain Knowledge and perform spells (with a scoring for book collection) and upgrade developments on your personal board.
 • Mirror: Perform one action of your choice by paying 1 coin.

The number of marbles available in the corresponding action line determines how much the player gets from the action. When you choose an action, you collect one marble of your choice in the corresponding line and depending on the color of the marble you chose, you also move your student forward on one of the districts of Prague.

It’s important to advance your students on those tracks to be able to keep your golems under control. At the end of the round, knowledge can also be used to control a golem that surpassed its students, but if one of these creatures is uncontrolled, it may become dangerous and destroy the neighborhood, after which you will have to destroy and bury it!

The marble color also matters, because at the end of the round, if you get the correct combination of two colors, you receive the favor of one of the powerful Prague characters, which will differ each round.

At the end of the fourth round, players score points for active or buried golems, artifacts, books, development on their personal board, and collected goal cards.

AWARDS & HONORS

 

 • Categories
  Fantasy
  Novel-based
  Renaissance
 • Mechanisms
  Action Drafting
  Income
  Set Collection
  Variable Player Powers
  Variable Set-up
 • Family
  Cities: Prague (Czech Republic)
  Religious: Judaism