ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Ghost Stories: Black Secret

۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

اکسپنشن یا توسعه بازی Ghost Stories (به تنهایی قابل بازی نیست)

بازی های شبح بازی شبح داستان اغلب بازیکنان در لبه صندلی های خود را با عدم اطمینان در مورد اینکه آیا راهبان خود را قادر به حفاظت از یک روستا در برابر بسیاری از جنبه های وو-فنگ است که آن را تهدید می کند. با روح داستان: راز سیاه، بازیکنان با یک معضل حتی قوی تر مواجه خواهند شد: خود وو-فنگ.

بله، تعداد بازیکنان برای راز سیاه 2 تا 5 است (به جای 1-4)، به عنوان یک بازیکن نقش وو-فنگ را بر عهده خواهد گرفت و راهبان را به نحوی مستقیم تر از قبل قبول کرده است. وو-فنگ در حال حاضر انتخاب می کند که در آن ارواح ورودی در هیئت مدیره فردی قرار می گیرد. به جای قرار دادن روح در هیئت مدیره، وو-فنگ می تواند از آن ارواح استفاده کند تا جادوهای رنگی مطابق با رنگ شبح (در حالی که ریخته گری جادوها دسترسی به وو-فنگ را به جادوهای قوی تر) می دهد و یا مینیاتورهای جدید دیو را در بازی که قطب نما در زیر روستا؛ این ارقام به دنبال بقایای وو-فنگ با حفاری در خاک موجود در آن هستند و باید سه آیکون مورد نیاز را پیدا کنند، سایه Wu-Feng در قریه به طور مستقیم با راهبان مبارزه می کند.

برای کمک به راهبان در مبارزه خود را با این تجسم نادرست وو-فنگ، آنها دسترسی به مادری خون، توانایی های ویژه ای است که در سطوح مختلف برای تنظیم مشکل برای بازی آمده است. وقتی یک راهب یک زندگی را از دست می دهد، علامت Qi روی ماندرا قرار می گیرد. هنگامی که دو نشانه در یکی از سطوح 2-mantras هستند، یک راهب از انتخاب بازیکنان Qi به دست می آید. هنگامی که 4 کی در یک سطح 4-ماندرا جمع می شوند، تمام کاشی های روستایی از بین می روند.

 

 

The cooperative game Ghost Stories often has players on the edge of their seats with uncertainty over whether their monks will be able to protect a village against the many aspects of Wu-Feng that threaten it. With Ghost Stories: Black Secret, the players will face an even more powerful dilemma: Wu-Feng himself.

Yes, the player count for Black Secret is 2-5 (instead of 1-4) as one player will take on the role of Wu-Feng and harass the monks in a more direct manner than they’ve experienced previously. Wu-Feng now chooses where the incoming ghosts will be placed on the individual monk boards. Instead of placing the ghost on the board, Wu-Feng can use that ghost to power colored spells matching the color of the ghost (while casting the spells bring Wu-Feng access to stronger spells) or to bring new demon miniatures in play that scour the catacombs underneath the village; these figures are searching for the remains of Wu-Feng by digging in the dirt located there, and should they find the three icons required, the shadow of Wu-Feng descends on the village to fight directly with the monks.

To aid the monks in their fight against this more devious incarnation of Wu-Feng, they have access to blood mantras, special abilities that come in different levels to adjust for the difficulty of play. When a monk loses a life, the Qi token is placed on the mantra. When two tokens are on one of the level-2-mantras, one monk of the players’ choice gains a Qi. When 4 Qi are collected on one of the level-4-mantras, all village tiles are dehaunted.