ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Friedrich

۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

 • 3–4 Players
 • 210 Min
  Playing Time
 • Age: 12+
 • Weight: 3.15 / 5

پروس را قبل از مرگ تزارینا شکست دهید! یا فردریک بزرگ باشید و با آمیزه ای از اراده شجاعانه، الهام ناگهانی و صبر رواقی برای بقا مبارزه کنید.

تابستان 1756 است. در آستانه جنگ هفت ساله، نیمی از اروپا یک اتحاد تشکیل داده است. فردریک کبیر در اندوه عمیقی است: آیا نابودی پروس برنامه ریزی شده است؟ آیا این شکست پروس است یا شکوه پروس؟

همه علیه یک نفر – اما فقط یک نفر برتر خواهد بود. در نقشه اروپای قدیمی، بازیکنان از شهری به شهر دیگر ژنرال های خود را مانور می دهند. فردریک باید بخشی از هر استان پروس را حفظ کند، در حالی که قدرت های مهاجم وحشیانه به دنبال اهداف خود هستند. استفاده هوشمندانه از کارت های تاکتیکی برای برنده شدن تعیین کننده است.

هیستوگیم و ریچارد سیول فریدریش را به عنوان مفهومی بدیع معرفی می‌کنند که جذابیت بازی‌های تخته‌ای و ورق را با هم متحد می‌کند. فریدریش با رعایت دقیق بر اساس تاریخ و با حفظ مجموعه ای از قوانین، فضاهای باز گسترده ای را برای حرکات شطرنج مانند و عمق زیادی برای تصمیم گیری ارائه می دهد. با نگاهی به دوران فردریک، در مورد ظرافت های تاکتیکی فکر می کنید، در مورد حکایات در هم آمیخته لبخند می زنید و از اینکه چقدر نمی توانید تا سه بشمارید گیج خواهید شد…

نکته: یک تصور غلط رایج این است که فردریش بر اساس کارت های سرنوشت سازی که باعث می شود کشورها بازی را ترک کنند، بازیکن حذف می شود. بازی حذف بازیکن ندارد. حذف کشوری دارد و یک بازیکن می‌تواند در نهایت کشورهای کمتری را نسبت به آنچه که با آن شروع کرده بود کنترل کند، اما بازیکنان هرگز با کارت‌های سرنوشت حذف نمی‌شوند.

سوالات متداول فردریش

جزئیات درباره Jubiläumsedition

در سال 2011، Histogame نسخه کمی اصلاح شده از فردریش را منتشر کرد که به افتخار 300 سالگی فردریش، “Jubiläumsedition” یا “Anniversary Edition” نامگذاری شد. طراح ریچارد سیول به تفاوت های زیر بین این نسخه و نسخه های قبلی اشاره می کند:

کاور جدید.
چهار تصویر رنگی برای الگوهای کارت.
بازآرایی‌های کوچکی از شهرهای روی نقشه، مانند فالکناو (در شمال غربی اتریش) که به بخش بیل می‌رود و گولنوف (نزدیک به اشتتین) که همسایه‌ای با شهر الماس پیدا می‌کند.
تنظیم جزئی برخی از کارت های سرنوشت برای روشن شدن عبارت.
توضیحات بیشتر: در این صفحه وب

Defeat Prussia before the Tsarina dies! Or be Frederick the Great and struggle for survival with a mixture of courageous willpower, sudden inspiration and stoic patience.

It is the summer of 1756. On the eve of the Seven Years War, half of Europe has formed an alliance. Frederick the Great is in deep sorrow: Is the annihilation of Prussia planned? Is it Prussia’s defeat or is it Prussia’s glory?

All against one – but only one will reign supreme. On a map of Old Europe, players maneuver their generals from city to city. Frederick must retain a part of each Prussian province, while the attacking powers savagely seek out their objectives. The clever use of tactical cards is decisive to winning.

Histogame and Richard Sivél present Friedrich as a novel concept uniting the fascination of board and card games. Accurately based on history while maintaining a slim set of rules, Friedrich offers wide open spaces for chess-like moves and great depth for decision making. Taken into Frederick’s era, you will reflect on tactical finesses, smile about interspersed anecdotes, and be perplexed at how often you are not able to count to three…

Note: A common misconception is that Friedrich has player elimination based on the cards of fate making countries leave the game. The game does not have player elimination; it has country elimination, and a player could end up controlling fewer countries than they started with, but players are never eliminated by the cards of fate.

Friedrich FAQ

Details on the Jubiläumsedition

In 2011 Histogame released a slightly revised version of Friedrich, dubbed the “Jubiläumsedition” or “Anniversary Edition” in honor of Friedrich’s 300th birthday. Designer Richard Sivél notes the following differences between this edition and earlier ones:

 • New cover art.
 • Four color images for the patterns of the cards.
 • Small rearrangements of cities on the map, such as Falkenau (in northwestern Austria) moving into the spades sector and Gollnow (close to Stettin) getting a diamonds-city neighbor.
 • Minor adjustment of some fate cards to clarify the wording.
 • More details: on this webpage
AWARDS & HONORS

 

 • Categories
  Age of Reason
  Wargame
 • Mechanisms
  Card Play Conflict Resolution
  Hand Management
  Point to Point Movement
  Secret Unit Deployment
  Simulation
 • Family
  Cities: Hanover (Lower Saxony, Germany)
  Components: Map (Continental / National scale)
  Country: Austria
  Country: France
  Country: Germany
  Country: Prussia
  Country: Russia
  Country: Sweden
  History: Age of Kings
  History: Seven Years War
  Players: One versus Many