ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

ما سالهای نوری از خانه خودمان بودیم ، کهکشان ها ، دور از خانه ، هنگامی که برای اولین بار این بدن آسمانی باستانی را کشف کردیم – سیاره ای مملو از زندگی جذاب و هوشمندانه ، نه چندان بر خلاف خود ما. برخی پادشاهی ها را زیر سطح دریاهای سبز ساخته اند ، در حالی که برخی دیگر دشت ها و صخره های پر از بیابان را کنترل می کردند. در بین آنها دانشمندان ، مخترعین ، کشاورزان ، بازرگانان و مبارزان پیدا کردیم. در حالی که حضور ما برای برخی نگران کننده بوده است ، اما ما با افراد محلی حوادث بسیار کمی داشته ایم. با این وجود ، ما خلبانان ، کاشفان مشهور کره زمین ، باید آنچه را که می توانیم برای اطمینان از صلح انجام دهیم. ما باید به این جهان و میزبان آن احترام بگذاریم. روسای موونتید از بالا دستورات خود را تصویب کردند. ما به امید به دست آوردن طرفداری از آنها ، همراه با امنیت خودمان هنگام حضور در کره زمین ، باید با این سه طایفه مذاکره کنیم. ما همچنین باید نمونه های ارگانیک را برای موجودی موجود در Moontide جمع آوری کنیم. این زمینه جدیدی برای همه ما است ، اما باید شجاع و مدبر باشیم. آینده قومیان بستگی به آن دارد.

هدف Circadians: First Light هدایت تیمی از محققان در سیاره Ryh است. بازیکنان برای بازدید از مناطق مختلف کره زمین برای تجارت ، کشاورزی ، ساخت و ساز و تحقیقات باید خدمه خود را (تاس) مدیریت کنند. بازیکنان برای مذاکره با افراد محلی ، جمع آوری منابع برای انبارها ، به روزرسانی پایگاه تحقیقاتی خود ، اکتشاف سیاره و جمع آوری جواهرات امتیاز کسب می کنند. بازی بیش از هشت دور انجام می شود. در پایان دور نهایی ، بازیکن با کسب بیشترین امتیاز برنده می شود.

We were light years from our home, galaxies away, when we first discovered this ancient celestial body — a planet filled with intriguing, intelligent lifeforms, not too unlike our own. Some built kingdoms below the surface of the green seas, while others controlled the desert-filled plains and cliffs. Among them we found scientists, inventors, farmers, traders and fighters. While our presence has been unsettling for some, we have had very few incidents with the locals. Still, we Circadians, Earth’s famed explorers, must do what we can to ensure peace. We must respect this world and its hosts. The heads of Moontide passed down orders from above. We are to open negotiations with the three clans, in hopes of gaining their favor, along with our own security while on the planet. We must also collect organic samples for the depository on Moontide. This is new ground for all of us, but we must be brave and resourceful. The future of the Circadians depends on it.

The aim of Circadians: First Light is to lead a team of researchers on the planet of Ryh. Players need to manage their crew (dice) to visit various parts of the planet for trade, farming, construction and research. Players score points for negotiating with the locals, harvesting resources for the depository, upgrading their research base, exploring the planet, and collecting gems. The game is played over eight rounds. At the end of the final round, the player with the most points wins.